Foto: TT/Arkiv

Överförmyndare sparkas efter miss

höör Överförmyndaren i Höör Ingemar Lindh gav juridisk och ekonomisk konsultation till en person som han samtidigt hade tillsynsansvar för. Hans agerande anses så olämpligt att länsstyrelsen inte längre anser att han kan sitta kvar. Den 16 januari begärde Ingemar Lindh därför sitt avsked med omedelbar verkan.
– Det är mycket olämpligt att i hans roll sitta på två stolar samtidigt, säger Maria Harderup Lerstorp, länsassessor på länsstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutade förra onsdagen att med omedelbar verkan entlediga Höörs överförmyndare Ingemar Lindh från sitt uppdrag. Beslutet togs trots att Ingemar Lindh bara hade några månader kvar till sin pension i april och trots att han på senare tid varit överhopad med arbetsuppgifter.

SkD kan nu berätta om skälen till det hastiga avskedet. I mitten på december skickade länsstyrelsen ett brev till Ingemar Lindh eftersom de ansåg att han handlagt ett ärende med stora brister.
– I det aktuella ärendet som det råder sekretess kring har Ingemar Lindh i sin roll som jurist konsulterat en kund. Vi ifrågasätter inte det. Men när han i samma ärende är kommunal tillsynsmyndighet blir det problem eftersom han då sitter på dubbla stolar, säger Maria Harderup Lerstorp.

Människor som av olika skäl har svårt att sköta sin ekonomi kan få hjälp av en god man eller en förvaltare.
I varje kommun finns en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som ser till att gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. I Höör har detta skötts av juristen Ingemar Lindh i över 20 års tid. Utöver sitt uppdrag har han en juridisk byrå.

– Det är en ovanlig lösning som finns i Höör. Normalt är det en politiker eller tjänsteman som har uppdraget, säger Maria Harderup Lerstorp.

Utöver det aktuella fallet har länsstyrelsen vid flera tillfällen riktat kritik mot överförmyndarens sätt att hantera akter och handlingar.
– Allt sammantaget har vi kommit fram till att vi inte finner honom lämplig, säger Maria Harderup Lerstorp.

I ett svar till länsstyrelsen skriver Ingemar Lindh att han försökt förbättra handläggningen och att överförmyndarexpreditionen på två personer under lång tid arbetat under tidspress.
”Om det skulle anses att jag suttit på dubbla stolar har det aldrig lett till några konsekvenser för huvudmannen”, skriver Ingemar Lindh och tillägger att han inte haft personlig vinning av konsultationerna.

I brevet vädjar han till länsstyrelsen att inte göra en anmälan till tingsrätten eftersom ett omedelbart avsked skulle få allvarliga konsekvenser för Höörs kommun. Om så ändå sker vill han ha information om detta så att han själv kan få begära sitt entledigande med omedelbar verkan.
Något Ingemar Lindh också gjort den 16 januari efter att länsstyrelsen slutligen meddelat att man kräver hans entledigande hos tingsrätten.
– Det här har inte varit något lätt beslut. Vi har funderat. Samtidigt har det under flera år funnits saker som behandlats felaktigt. Missar och brister. När vi fick in klagomålet fann vi sammantaget att vi måste agera, säger Maria Harderup Lerstorp.

När SkD får tag i Ingemar Lindh är han fåordig.
– Jag har inga kommentarer. Jag ska gå i pension nu och jag har begärt mitt entledigande. Alla har väl rätt att gå i pension. Jag har angett personliga skäl. Det betyder att jag ska gå i pension.

Du skriver att om länsstyrelsen begär ett entledigande av dig som överförmyndare vill du ha information om detta i förhand så att du själv får möjligheten att begära ditt entledigande. I praktiken har du väl fått sparken?
– Jag har inga kommentarer om orsaken till varför jag går i pension. Jag tänker leva som pensionär nu, säger Ingemar Lindh.

Avsättningen av överförmyndaren innebär sämsta möjliga timing för Höörs kommun. På grund av ökad arbetsmängd vill Höör se ett samgående med Hörby och en gemensam överförmyndarnämnd. Hörbys kommunfullmäktige ger sitt besked först i slutet på månaden.

I väntan på att en permanent ersättare hittats för Ingemar Lindh går fullmäktiges ordförande Anders Netterheim (M) in som ersättare. Under tisdagen satt han på Ingemar Lindhs kontor för att få ett hum om sina arbetsuppgifter.
– Fullmäktiges valberedning har nu fått i uppdrag att hitta en ny överförmyndare, säger Netterheim.

Läs mer:

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×