Kristina Carlsson (Fi), Charlotta Eldh (Mp), Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S) och David Lenander (V) presenterar den nya majoriteten i Svalövs kommunfullmäktige som ingår i en valteknisk samverkan.Foto: Mattias Grenholm

Nya majoriteten på plats

Svalöv Partierna i den nya fullmäktigemajoriteten betonar att de tar ansvar och lägger ideologiska skiljaktigheter åt sidan fram till valet. De vill även se till att oppositionen har insyn i beslutsprocesserna.

På onsdagen presenterade representanter för Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet samt Feministiskt initiativ sina tankar kring sin valtekniska samverkan som varit ett faktum sedan ett par veckor.
– Genom detta skapar vi en stabil politisk majoritet och därmed arbetsro och ordning i kommunen. Det är dock ingen gemensam politisk plattform, säger kommunstyrelsens ordförande Jan Zielinski (S).
– Det står varje parti fritt att söka samarbete med andra partier utanför denna samverkan, betonar Fredrik Jönsson (C).

De säger sig vilja införa större öppenhet än de har upplevt som oppositionspartier.
– Det har tidigare varit jättesvårt att som litet parti få information inför beslut, så detta arbetssätt är bra för alla – även de anställda på kommunen, säger David Lenander (V).

Det är trots allt stor skillnad mellan era partier…
– Kommunpolitik avgörs inte alltid på ideologisk grund, utan av praktiska skäl, säger Kristina Carlsson (Fi).
– Jag tror att skillnaderna kan påverka kvaliteten på våra beslut i positiv väg, säger Charlotta Eldh (Mp).

Den nya majoritetens mål är att alla beslut och val som följer av läget ska vara gjorda till den 1 mars. Närmast följer ett extrainsatt fullmäktigemöte den 12 februari där beslut tas om att hela valnämnden och krisledningsnämnden ska väljas om. Detta gäller även ordförandeposterna i bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt bygg- och räddningsnämnden, som nu innehas av M och L.
Själva valen sker sedan på ordinarie fullmäktigemöte den 28 februari.

Alla kommunalrådsposter kommer också väljas om och det är inte säkert att det blir tre till antalet som i dag.
– Vi vill inte föregripa besluten i fullmäktige men jag vill säga att titlar är inte det viktigaste utan resultatet av arbetet, säger Fredrik Jönsson och tillägger att Centern kommer att avsäga sig alla 1:e viceordförandeposter i nämnder till förmån för oppositionen.

I övrigt vill det nya styret inrätta ett personalutskott som behandlar frågor om nyrekrytering och personalvård. Detta utskott ska enbart vara beredande, inte fatta beslut, vilket fram till valet även gäller kommunstyrelsens arbetsutskott.

Dagens fråga

Har du drabbats av E6:ans avstängning?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×