Arkivbild

Hastigheten kan sänkas på E6:an

Skåne Trafikverket vill göra E6:an till en mer intelligent väg, utöka polisnärvaron och eventuellt sänka hastigheten.

Trafikverket har presenterat en omfattande åtgärdsvalsstudie för E6:an genom Skåne. Åtgärdsförslagen ska säkra vägens funktion på lång sikt, minska incidenter och olyckor på den hårt trafikerade sträckan och därmed också öka förutsättningarna för förutsägbara restider.

– Med den här studien har vi verkligen tagit ett helhetsgrepp om problematiken kring E6:an genom Skåne som ingen annan tidigare har gjort. Nu har vi den kunskap vi behöver för att planera och genomföra rätt åtgärder, säger Jack Bårström, samhällsplanerare på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Trafikverket lyfter fram några av sina rekommenderade åtgärderna från studien:

• ”Gör E6:an till en mer intelligent väg som kan kommunicera med trafikanterna via variabla meddelandeskyltar.”

• ”Öka polisnärvaron och utred införande av tekniska system för övervakning.”

• ”Överväg variabla hastigheter eller generell hastighetssänkning till 100km/tim på hela eller delar av sträckan mellan Vellinge–Helsingborg.”

• ”Omdisponera vägytan för ett extra körfält i båda riktningarna mellan trafikplats Alnarp och trafikplats Lomma.”

•  ”Kommunernas arbete med hållbart resande och transportsnål planering är viktigt för att avlasta E6, denna verksamhet bör stödjas exempelvis genom stadsmiljöavtal.”

En breddning av E6:an till tre körfält i vardera riktningen finns med i planerna, men bedöms vara aktuellt tidigast 2030.

Trafikverket har genomfört studien i samverkan med  Region Skåne och berörda kommuner i Skåne, Räddningstjänsten, Länsstyrelsen samt Polisen. Även intresseorganisationer och transportföretag har fått inkomma med synpunkter. E6:an går från Trelleborg upp längs Öresundskusten och är en av landets mest trafikerade motorvägar med mycket pendlingstrafik och tung trafik.

 

Dagens fråga

Brukar du äta falafel?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×