Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef i Hörby kommun, har tagits ur tjänst efter att kommunstyrelsens arbetsutskott har fått information om att det är onormalt hög personalomsättning på samhällsbyggnadsförvaltningen, och att stora investeringsprojekt släpar efter. Arkivbild

Förvaltningschef tas ur tjänst efter kritik

HÖRBY Hög personalomsättning och stora investeringsprojekt som släpar efter.
Kommunledningen har satt samhällsbyggnadsförvaltningen under lupp efter att ha fått larmrapporter från flera håll. Samhällsbyggnadschefen Åsa Ratcovich har tagits ur tjänst.

Kommunledningen har under hösten och vintern gjort en utvärdering av hur samhällsbyggnadsförvaltningen fungerar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick information – utanför protokollet – om resultatet av utredningen på sitt sammanträde den 31 januari.
Nu på måndag fattar kommunstyrelsen beslut om hur man ska gå vidare med saken.
Samtidigt har samhällsbyggnadschefen Åsa Ratcovich tagits ur tjänst.
– Hon är arbetsbefriad sedan några dagar. Det är en tillfällig åtgärd, säger personalchefen Göran Malmström.
Kommunalrådet Susanne Meijer (S) vill inte berätta vilka slutsatser som dras i rapporten.
– Vi kommer att informera kommunstyrelsen på måndag. Det har gjorts en utvärdering kopplad till Åsa Ratcovichs uppdrag i relation till hög personalomsättning på förvaltningen och att man inte hanterar investeringsbudgeten i den takt som önskas, säger Susanne Meijer.
Att förvaltningen släpar efter med investeringsprojekten bekymrar Meijer.
– Vi har flera stora investeringar på gång i kommunen som vi behöver ha mer fart på, säger hon.
Susanne Meijer vill inte uttala sig om hon anser att samhällsbyggnadschefen kan sitta kvar, eller om det kan bli aktuellt att erbjuda henne nya arbetsuppgifter eller köpa ut henne från chefstjänsten.

– Det är kommunstyrelsen som äger den frågan. Antingen tar man ställning till att fortsätta som idag, eller så fortsätter vi på annat vis.

Har du förtroende för Åsa Ratcovich?
– Det vill jag inte uttala mig om. Personalchefen har haft en dialog med henne och hon vet om att denna utredning läggs fram på måndag, säger Susanne Meijer.
Eftersom Åsa Ratcovich har ett chefsavtal – vilket förvaltningscheferna i kommunen har – så har hon rätt till 18 månadslöner i avgångsvederlag om hon tvingas bort från sin tjänst. Hennes månadslön är 74 000 kronor.

Det talas om att det är hög personalomsättning på samhällsbyggnadsförvaltningen. Hur många är det som har slutat det senaste året?
– Det rör sig om ett 15-tal personer, främst projektledare och folk på byggsidan och fastighetssidan. Det är en het arbetsmarknad inom just projektledning och fastighet, säger Göran Malmström.
Skånska Dagbladet har sökt Åsa Ratcovich för en kommentar men inte lyckats nå henne.
Jonas Karlsson

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×