Bygge av skola skjuts framåt

Lund Om- och tillbyggnaden av Flygelskolan ska senareläggas. Beslutet togs av de rödgröna med stöd av SD och alliansen under kommunstyrelsens sammanträde på onsdagskvällen.

Kommunkontorets förslag var att avslå barn- och skolnämndens beställning och att nämnden ska återkomma när behov uppstår.
Som skäl anges bland annat att det just nu inte råder någon brist på elevplatser i området men även att serviceförvaltningen har många byggprojekt att genomföra.

Även risken för att inte få in några anbud på grund av den rådande högkonjunkturen nämns.
En senareläggning till efter att Brunnshögskolan och Östratornskolan är färdiga innebär dessutom att Flygelskolan kan evakueras så att alla anpassningar genomförs samtidigt och utan störningar.
Flygelskolan omfattar för närvarande årskurs F-5 med en parallell i varje årskurs och totalt cirka 150 elever.
Syftet med om- och tillbyggnaden, som barn- och skolnämnd Lunds stad beställde förra året, är att Flygelskolan i stället ska bli en F-3-skola med två paralleller i varje årskurs och sammanlagt 200 elever.
Från årskurs fyra ska eleverna gå på Östratornskolan. I projektet som beräknas kosta cirka 20 miljoner kronor ingår även en matsal. I dag äter barnen i klassrummen.

I nämndens lokalplan anges att om- och tillbyggnaden skulle vara färdig till höstterminen 2019.
Men i investeringsplanen för perioden 2018-2022 prioriterades den ned till genomförande tidigast 2019.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×