Universitetshuset som drabbats av fuktskador kommer efter omfattande renovering att bli besökscentrum med en omarbetad historisk untställning i entréplan.FOTO: PERNILLA NIELSEN NEGRÉN
Kungshuset blir universitetsledningens samlade lokaler. När är i nuläget oklart.

Universitetshuset blir besökscentrum

LUND
Universitetshuset blir ett besökscentrum samtidigt som ledningen flyttar in i Kungahuset.
Det meddelar nu Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz, som dock inte har något startdatum för rockaden.

Beslutet innebär att Lunds universitets Besökscentrums informationsdesk och profilshop får större utrymme och bättre möjligheter att ta emot stora besöksgrupper i Universitetshuset.
Allt från att vägleda besökare rätt i huset till att nå besökare på arrangemang i lokalerna lyfts som fördelar när Torbjörn von Schantz presenterade beslutet på sin blogg.

Förändringen innebär även att det kan skapas fler studieplatser än i Kungshuset, det skapas en utställning om Helgo Zettervalls arkitektur och byggnadens historia samtidigt möjliggörs andra utställningar ur universitetets konstsamlingar.
Detta kräver en förstärkt driftsbudget som möjliggör ökade öppettider samt studentguider.

”Det har inte varit ett lätt beslut att fatta, skriver Torbjörn von Schantz på sin blogg där han hänvisar till det underlag som en workshop med intressenter resulterat i.
”För att välja ett alternativ måste till sist några funktioner prioriteras framför andra. Det som blev den avgörande faktorn är att Universitetshuset sammantaget ger bättre utvecklingsmöjligheter för det planerade besökscentrumet”, förklarar Schantz.
Universitetshuset har bedömts ge sämre förutsättningar att skapa en autentisk utställning över universitetets tidiga historia och därför behöver den omarbetas från grunden och placeras på entréplan i södra flygeln i anslutning till infodesken.

Besökscentrumet var inplanerat i Kungshuset men när man hittade fuktskador i Universitetshuset framkom ett behov av omfattande renovering och önskemål om att samla hela ledningen i ett hus. Valet föll på Kungshuset.
”Klart är att både Kungshuset och Universitetshuset möter stort intresse från allmänheten och lockar besökare. Båda husen har ett stort symbolvärde för universitetet och därför behöver de göras tillgängliga för allmänheten. För att tillgodose dessa önskemål kommer Kungshuset att ha guidade turer i Carolinasalen och en mindre utställning i vestibul och Carolinasal om husets historia och de personer som verkat där. Carolinasalen kommer också att vara bokningsbar för möten, konferenser och mingel” uppger Torbjörn von Schantz
Tidplanen för arbetet är ännu oklar.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×