Att spela ett instrument är populärt bland många unga, och den kommunala musikskolan ses som en förklaring till att Sverige är så framgångsrikt på den internationella musikscenen. Här är det Dennis Persson, Osby, som spelar sin trombon. ARKIVBILD

Tummen ner för kulturcheck

LUND Efter många turer ska nu införandet av en kulturcheck åter upp i kommunstyrelsen för beslut.
Tjänstemännen har tagit fram ett förslag som kallas Lundamodellen. Idén är att externa aktörer ska handlas upp vars lärare ska ge barnen musikundervisning. Barnen får en viss summa pengar varje termin att köpa musikundervisning för. Men det är fortfarande högst oklart om förslaget går igenom.

– När frågan behandlades i kultur- och fritidsnämnden var det blandade synpunkter från olika partier, men ingen generell uppslutning för det förslag som förvaltningen har tagit fram, säger Elin Gustafsson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
Ärendet har snurrat ett tag i den politiska karusellen. En tidigare utredning återremitterades av kommunfullmäktige i april. Politikerna ville se ett förslag på tillvägagångssätt, tidsplan och en beräkning på vad en kulturcheck skulle kosta.
Under våren avsattes 5,5 miljoner kronor till kultur- och fritidsnämnden för införandet av en kulturcheck under 2018.
Sedan dess har förslaget stötts och blötts en vända till.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tittat på vilka system andra kommuner har valt när de infört kulturcheck.
Särskilt tät har dialogen varit med Staffanstorp som införde en kulturcheck 2013. I grannkommunen erbjuds barn musikundervisning i ett flertal aktörers regi, inte endast av den kommunala musikskolans pedagoger.
Den Lundamodell som nu tagits fram liknar Staffanstorps.
Lundamodellen bygger på att undervisningstjänster handlas upp vid sidan av kulturskolans verksamhet.
Tjänstemännen påpekar att detta inte är konstigare än att kommunen handlar upp annan typ av service, som vård, skola och omsorg.
Målet är att fler barn på detta sätt ska få tillgång till musikundervisning.
Den kommunala musikskolans olika köer ska kortas. I dag väntar till exempel 733 barn på att få börja spela piano.
Inget barn ska få mer än en check per termin, heter det vidare i tjänsteskrivelsen. Ifall en elev slutar sin musikundervisning, får han eller hon vänta till nästa termin för att få en ny chans.
Tidsplanen, som kommunen hoppas på, är att börja upphandlingen i slutet av sommaren. Undervisningen kan i så fall starta i januari 2019.
Totalt, alla kostnader inräknade, blir kommunens utgifter för kulturchecken 11 000 kronor per barn och år.
Kulturchecken behandlas av kommunstyrelsen under onsdagskvällen.
Elin Gustafsson vet inte hur beslutet kommer att bli, men betonar att det sedan är kommunfullmäktige som har sista ordet.
– Men vi i S och MP ser inte att det har framkommit något nytt i utredningen som övertygar oss om att en kulturcheck är det bästa sättet att stärka kulturen för barn och unga, säger hon.
Elin Gustafsson hoppas att de 5,5 miljonerna som är avsatta kan användas på annat sätt, till exempel genom att stärka den kommunala musikskolan.

Philip Sandberg (L), oppositionsråd, uppger att allianspartierna har drivit frågan med kulturcheck länge, men att liggande förslag varken kortar köerna till kulturskolan eller ökar utbudet av kulturaktiviteter för ungdomar.
– Vi kommer därför att antingen avslå förslaget eller skicka tillbaka det för omarbetning, skriver han i ett sms till Skånskan.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Har du drabbats av E6:ans avstängning?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×