Kryptall. Kymmendö 1873. Mjuk blyerts med ifyllda konturer (ur boken)

Oförglömligt om Strindbergs måleri

Recension

BOK
Strindbergs måleri
Författare: Göran Söderström
Förlag: Langenskiöld

August Strindberg. Författare. Målare. Fotograf. Omstridd, hatad, beundrad, geniförklarad med ena foten i traditionen och den andra i avantgardet. Snart sagt odödlig, inte minst som målare. Visst spelas hans pjäser fortfarande på teaterscener runt om i världen.
Visst skulle många av hans böcker ingå i en svensk kulturkanon – om vi nu haft en sådan. Hans fotoexperiment, ockultism och alkemi står i en klass för sig men ingen av dessa genrer kommer ens i närheten av hans måleri – bevisat också av de svindlande auktionspriserna.

En av de svenskar som först fick upp ögonen för de exceptionella kvaliteterna i Strindbergs konstnärskap var konstvetaren m.m. Göran Söderström. I unga år var han 1960 en av grundarna till Galleri Observatorium. Den första utställningen tillägnades August Strindbergs dittills föga uppmärksammade måleri som nu fick sitt definitiva genombrott.
För Söderbergs del lade arbetet med utställningen grunden till ett livslångt intresse, närmast en passion, som 1972 genererade dels doktorsavhandlingen August Strindberg och bildkonsten (utgiven i reviderat skick 1990), dels boken Strindbergs måleri.
Ett snabbt slutsålt standardverk med internationellt renommé som nu äntligen – 45 år senare!- och tack vare Göran Söderströms helhjärtade engagemang och medverkan föreligger i ett kompletterat, fördjupat och uppdaterat nytryck där samtliga kända målningar, i allt drygt 120 stycken, dels är fortlöpande återgivna i färg, dels genomgås i en utförlig, kronologisk verkkatalog.
Som en bonus avslutas boken med ett faksimiltryck av Strindbergs på franska skrivna essä Des Arts Nouveaux! ou Le Hasard dans la Production Artistique (med svensk översättning: Nya konstriktningar! eller Slumpen i det konstnärliga skapandet) som publicerades i Revue de Revue 1894 och där han bland annat förebådar såväl den abstrakta som den automatiska och den konceptuella konsten, det vill säga där det åligger betraktaren att uppfatta och tolka det konstnärliga budskapet.

Alplandskap I, 1894 (ur boken)

Hela nyutgåvan av Strindbergs måleri är en njutning för hand och själ och öga. Rejält tung i generöst kvartoformat med illustrationer i perfekt färgåtergivning och skriven med flyhänt och medryckande elegans tar den läsaren med sig på en vandring genom Strindbergs liv och konstnärskap från vaggan i januari 1849 till graven i maj 1912.
Ordkonst, bildkonst, naturvetenskap och privatliv flätas samman till en helhet som för Strindberg själv måste ha varit kaotisk men som Söderberg med stöd av mängder av källor förmår bena upp i begripliga komponenter. Det är förvisso målaren Strindberg som står i fokus för Söderbergs intresse, men författaren Strindberg och målaren Strindberg kompletterar varandra; de kan inte separeras med vattentäta skot även om skapandet närmast sker i perioder.
Måleriet blir primärt en tillflykt när skrivandet hamnar i återvändsgränder för att senare tillskrivas ett allt större egenvärde. ”Det är som om talangen hos honom inte visste hur den på alla sätt skulle komma ut! skriver Maria Weyr i ett brev till sin syster Frida Uhl, Strindbergs andra hustru.
Författaren Strindberg med framgångar, tillkortakommanden, missförstånd och pressförföljelser är – liksom mannen Strindberg med ständiga äktenskapsproblem och penningbekymmer – således alltid närvarande men mest som kulisser mot vilka målaren Strindberg och hans intresse för den samtida konsten skildras och utvecklas.

Som konstnär är Strindberg unik. Opåverkad av, men inte omedveten om, aktuella trender målade han – oftast med palettkniv – ”såsom det roade honom att måla”. Han dikterade sin egen estetik och kom med den snubblande nära det rent abstrakta.
Med otidsenlig klarsyn uppfattade han impressionismens bärande idéer. Han fann en själsfrände i Turner, påverkades av symbolismen i Böcklins Dödens Ö och i Puvis de Chavannes konst, blev god vän med Gauguin–liksom med många av de svenska Opponenterna.
Men, som sagt, han gick sin egen väg, omsorgsfullt och oförglömligt kartlagd och skildrad av Göran Söderström.

BOK
Strindbergs måleri
Författare: Göran Söderström
Förlag: Langenskiöld

×