Onsjöparken vid Rönneberga är en av de nedlagda deponierna som Eslöv ska riskklassa. Men kartläggningen drar ut på tiden.Arkivbild

Behöver mer tid för riskbedömning

Eslöv För andra gången ber miljöavdelningen om uppskov för att hinna riskklassa Eslövs kommuns alla nedlagda soptippar.
16 stycken skulle varit slutrapporterade innan 2016 års utgång men hittills är bara en klar.

2015 fick miljöavdelningen uppdraget att riskklassa alla Eslövs gamla nedlagda kommunala soptippar.
Arbetet skulle vara slutrapporterat till kommunstyrelsen senast den 31 december 2016, men det datumet flyttades fram till 31 december 2019 när det stod klart att arbetet är både dyrt och tidskrävande.
Hittills är det bara en soptipp av 16 som fått sin riskklassning klar, två till är påbörjade.

Förutom resurser från den egna miljöavdelningen kräver arbetet en viss mängd konsulttimmar men miljöavdelningen har inte fått några extrapengar för att klara detta.
”Inte heller för budgetåret 2018 har extra medel tillskjutits, varför det inte bedöms möjligt att hinna uppfylla föreläggandet inom den utsatta tiden” skriver förvaltningschef Ingela Lundqvist och projektledare Nicklas Holm i den begäran om förlängd tid som man bad miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ta ställning till i förra veckan.
Kostnaden för att slutföra hela arbetet räknar man till 1,5 miljoner kronor. Men när beskedet är att miljöavdelningen inte får mer pengar, begär man istället mer tid. Ett år till.
Samtidigt meddelar man redan nu att den tidsberäkningen är baserad på att extra medel skjuts till under kommande budgetår. I så fall räknar man med att kunna slutrapportera och avsluta ärendet lagom till slutet av år 2020.

Under Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte beslutade styrande S och M att begära förlängd tid för att färdigställa riskklassningen.
C, L, MP och SD deltog inte i beslutet. Det lade istället till protokollet att det är ”med bestörtning de konstaterar att miljöavdelningen inte har resurser att utföra arbetsuppgifter som de ålagts av kommunstyrelsen”.
Helena Svensson

Dagens fråga

Brukar du äta falafel?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×