Sövdeborgs jaktskytteklubb får inte bygga en ny bullervall. I stället jobbar de för att kunna ha skytte på älgbanan. Arkivbild

Överklagan avslås – skytte förbjuds igen

Sövdeborg Mark- och miljödomstolen avslår Sövdeborgs jaktskytteklubbs överklagan och klubben förbjuds att bedriva skytteverksamhet igen.
Markägaren har inte heller beviljat klubben tillstånd att bygga en bullervall som skulle kunna vara lösning för att minska skjutbullret vid närliggande bostäder.

Grannarna är trötta på bullret från skjutbanan och i juni beslutade samhällsbyggnadsnämnden att Sövdeborgs jaktskytteklubb skjuttider skulle begränsas tills att de kan visa att ljudnivån vid intilliggande bostäder understiger 67 decibel. Tidigare har skytte fått ske på tisdagar och torsdagar klockan 9-21, nu är det en timme kortare på kvällen. På lördagar var tiderna tidigare 9-18, men de har ändrats till 10-15. På söndagar får numera ingen skytteverksamhet bedrivas alls. Det bestämdes även att vissa lördagar som till exempel påskafton, pingstafton och midsommarafton skulle vara fria från skytte som kompensation för tävlingsdagar.

Grannarna överklagade nämndens beslut, eftersom de vill att verksamheten förbjuds helt. Länsstyrelsen beslutade i september att klubbens skytteverksamhet skulle förbjudas tills att de kan visa att de fått ner bullernivån.
Klubben överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen som nu har beslutat att avslå det. Klubben kan överklaga till sista instans – mark- och miljööverdomstolen inom tre veckor efter att de fått den senaste domen meddelad. Om de inte överklagar börjar förbudet att gälla.

Klubben har genomfört vissa åtgärder för att minska bullret på älgbanan som samhällsbyggnadsnämnden har krävt.
– Man har byggt in den med väggar och tak, men det har inte räckt för att få ner bullernivåerna, säger Ingmar Närlid, miljöhandläggare på Sjöbo kommun.

När klubben lät göra en bullermätning den 20 december låg bullernivåerna vid närliggande bostäder fortfarande på 75-77 decibel. Klubben har därför även låtit göra en bullerutredning och den visar att om de skulle anlägga en sex meter hög vall skulle bullernivån minska till 65 decibel.
Klubben har därför skickat in en ansökan till kommunen om att få bygga en bullervall, men som är nio meter och femtio centimeter hög. Massorna kommer från Skanskas byggprojekt. Byggtiden beräknas pågå i etapper under cirka ett och ett halvt år och antalet transporter beräknas till cirka 2 000.

Länsstyrelsen var kritisk när klubben var inne på att vallen skulle vara tolv meter hög, vilket skulle kräva 190 000 ton schaktmassor, alltså tre gånger så mycket, och 6 300 transporter under tre år.
– Det handlar om så stora mängder på liten yta och det är oklart vilka ämnen som kommer att finnas i avfallet, vad de har för lakegenskaper och hur risk för spridning ser ut, sa Cecilia von Platen då till Skånskan.

Klubben vill påbörja bygget första kvartalet i år, men enligt Ingmar Närlid kommer ärendet ta tid att utreda, kanske två-tre månader.
– Men eftersom markägaren inte har gett sitt godkännande än till en bullervall där så kommer vi inte börja handlägga ärendet förrän det sker.
Ärendet kan även anses behöva tillstånd när det gäller så stora schaktmassor och det prövas och beviljas i så fall av länsstyrelsen.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×