Tillsammans med en grupp likasinnade är Ulla Premmert, till höger, bidragande till att Waldorfpedagogiken haft en fantastisk utveckling i Höör. Nu vill hon tillsammans med rektorn Monika Maté visa hur förskolan i Höör arbetar. foto: Tobias Lagerholm

Waldorf i fokus på biblioteket

höör För 35 år sedan såddes det frö som skulle bli en förskola och friskola med 250 elever och närmare 50 heltidsanställda. På senare år har rubrikerna kring Waldorfskolan Emiliaskolan mest handlat om ekonomiska svårigheter. Nu vill rektorn Monika Maté och grundaren Ulla Premmert sätta fokus på framtiden med en utställning på biblioteket.

År 1983 hade Höörsbon Ulla Premmert inspirerats av Waldorfpedagogiken (mer om den senare) så mycket att hon tillsammans med en grupp likasinnade ville öppna en privat förskola i Höör.
– Ett par år senare fick vi tillgång till en fotbollssal i Maglasäte skola. Det var helt ideellt. Varje gång vi träffades kom jag ihåg att vi fick plocka bort alla fotbollsprylar, säger Ulla Premmert.

Intresset växte för förskolan. Snart var också en skola igång. Man fick tillgång till en lägenhet på Åkersberg och senare fick man hålla till i den vänstra flygeln på det som senare skulle bli Stiftsgården Åkersberg.
När Lunds stift tog över Åkersberg 1990 fick grundarna återigen ge sig ut och jaga en ny lokal. När Ulla Premmert var ute och cyklade en dag såg hon att det fanns flera tomma lokaler i Fogdaröd.
– Vi var överallt kändes det som och hankade oss fram. Till slut vågade vi ta steget och byggde en egen skola. När skolan stod klar 2010 innebar det en väldig skjuts, säger Ulla Premmert.

Målet med 20 elever i varje klass uppfylldes och i dag anses Emiliaskolan på Fogdarödsområdet (som är döpt efter författaren Emilia Fogelklou) vara för liten.
– Generellt har vi mer elever i dag än vad det finns plats för, säger rektorn Monika Maté.
Hon kombinerar sedan några månader jobbet som förskolechef på Lill-Emilia vid Holma med att vara rektor på Emiliaskolan.

På sikt hoppas skolledningen kunna bygga en förskola i Fogdaröd. De senaste åren har rubrikerna dock varit av annan sort för Emiliaskolan när den tidigare styrelsen missade att amortera på lånet för skolbygget. Höörs kommun som gått i borgen för skolbyggnaden drogs också med i krisen. Efter en dialog med banken lyckades kommunen få banken att tänka om så att det fortfarande är Emiliaskolan som äger både skolbyggnad och banklån.
– Ekonomin är under kontroll igen och vi ser ljust på framtiden, säger Monika Maté.

Med start på måndag fram till den 16 februari finns en utställning om pedagogiken om de två waldorfförskolor som finns i Höör. Sunnanäng som öppnade redan 1987 och Lill-Emilia. Ett samtal om förskolan hålls den 15 februari klockan 18.45 i samma lokal. Dessutom sker sagoberättande för barn i åldern tre till sju år med start i dag och tre lördagar framåt.
Waldorfpedagogiken i förskolan går i korthet ut på att leken är grunden för lärandet. Man använder exempelvis bara leksaker av naturmaterial.
– Det handlar om enkla leksaker som ger utrymme för fantasin. Inget lego och nästan ingen plast, säger Monika Maté.
Båda menar att barn i förskoleåldern inte ska bli fullproppade med fakta.
– Kunskapstörsten blir en annan om barn får vara barn. Det ska inte finnas någon direkt skolundervisning i förskolan. Se på Finland som har kortare skoldagar och mindre läxor än i Sverige men ändå kommer högre upp i internationella mätningar än vad Sverige gör, säger Monika Maté som också slår ett slag för kortare vistelsetid i förskolan.
– Tyvärr blir barnens vistelsetider längre och längre. Viktigast för små barn är att vara med föräldrarna. Det glöms ofta bort och vi får inte glömma våra barn.
– Det handlar inte om att kvinnan ska tillbaka till hemmet. Någon av föräldrarna kan exempelvis gå ner i arbetstid. Vi måste våga prata om det här, säger Monika Maté.

Som medgrundare till en friskola och waldorfförskola i Höör skulle man kunna tro att Ulla Premmert är positivt inställd friskolereformen. Men så är inte fallet.
– Friskolor borde vara kooperativ eller ideella föreningar som inte gör vinstuttag. Så blev det inte. Istället blev det något alldeles förfärligt. Nu vet jag inte hur man ska få den svenska skolan på fötter, säger hon.
Båda vill att läraren ska få tillbaka huvudrollen i skolan. Frågan är hur.
– Flumskola blev det när lärarna abdikerade från sin roll. Waldorfpedagogiken vill att läraren ska vara en förebild och stå för ledarskapet, en inspiratör och någon att respektera säger Ulla Premmert.

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×