S vill ge byggbolaget ägartillskott

STAFFANSTORP Socialdemokraterna i Staffanstorp vill använda den byggbonus kommunen fick 2017 som grundplåt för bostäder åt ungdomar, äldre och socialt utsatta personer.

– Vi yrkar att byggbonusen på 3,6 miljoner kronor omvandlas till ett ägartillskott till det kommunala bolaget Staffanstorps Centrumfastigheter AB.
– Genom Staffanstorpshus försorg kan man då bygga hyresbostäder för bland annat socialt utsatta personer, säger oppositionsrådet Pierre Sjöström (S). En motion med förslaget har gått in till fullmäktige.
– Staffanstorps kommun saknar bostäder för bland annat socialt utsatta personer, däribland nyanlända. Vi folkbokför våra nyanlända med adress Rådhustorget 1 men skickar dem sedan till andra kommuner, däribland Sjöbo, Lund och Vellinge. Kommunens främsta skäl är att det saknas hyresbostäder, skriver Pierre Sjöström i motionen.

– Samtidigt har vi ett bostadsbolag som har till uppgift att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bostadsförsörjningsprogrammet visar på stora behov av framförallt hyresrätter, säger Pierre Sjöström och tillägger att en del kommer att byggas av privata entreprenörer.

– Det är utmärkt, men för socialt utsatta personer kommer det troligtvis fortfarande att saknas bostäder.
Socialdemokraterna vill att kommunen tar ett större ansvar för dem som är socialt utsatta.
– De bostadsplaceringar som kommunen gör är inte till gagn för en bra integration. Exempelvis är placeringar på en campingplats eller vandrarhem i andra kommuner inget bra alternativ, menar Pierre Sjöström.
– Därför vill vi använda kommunens byggbonus/stimulansbidrag på 3,6 miljoner kronor till en grundplåt så att bolaget kan bygga hyresbostäder till unga, äldre och till socialt utsatta personer.
– Ett ägartillskott på 3,6 miljoner kronor medger en byggnadsvolym på cirka 36 miljoner kronor, soliditet 10 procent.

Dagens fråga

Tror du Sverige får en ny regering före årsskiftet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×