Staffanstorps beslut om ordningsvakter är överklagat.

Försvarar överklagat beslut om vakter

STAFFANSTORP När polisens verksamhet inte räcker för att upprätthålla den lokala ordningen måste kommunen agera.

Förenklat är det vad kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, Christian Sonesson (M) säger i sitt försvar av det överklagade beslutet om kommunala ordningsvakter.

”Det är inte en exklusiv angelägenhet för varken polisen eller någon annan att handha och ansvara för upprätthållande av allmän ordning” skriver han i sitt yttrande till förvaltningsrätten.
Det är Sture Nilsson (S) som till förvaltningsrätten överklagat kommunstyrelsens beslut att använda hela reserven, 5,8 miljoner kronor för oförutsedda händelser 2018, till att bygga upp en organisation med kommunala ordningsvakter.

Sture Nilsson ifrågasätter om detta är en fråga för kommunen och menar också att beslutet i så fall borde tagits i kommunfullmäktige.
I ett yttrande till förvaltningsrätten försvarar nu Christian Sonesson (M) beslutet om ordningsvakter.
Han hänvisar till kommunens måldokument där nämnderna ges i uppdrag att vidta åtgärder för att uppnå de mål som kommunfullmäktige beslutat om. Ett sådant mål är att medborgarna ska vara trygga.
Det innebär att det ankommer på kommunstyrelsen att se till så att målet att Staffanstorps kommun ska vara trygg och säker uppnås, menar han och beskriver också att otryggheten på allmänna platser i kommunen ökat.

– Faktisk brist på polisiär verksamhet och närvaro innebär att polisen inte upprätthåller den allmänna ordningen i sådan omfattning som är påkallad med hänsyn till förekomsten av brottslighet och ordningsstörningar. Därför är det både lämpligt och skäligt att en kommun vidtar de åtgärder som är lämpliga och rimliga, skriver han i sitt yttrande.

Christian Sonesson anser inte att den polisiära verksamhet som finns i Staffanstorp har sådan omfattning att den kan anses upprätthålla den allmänna ordningen på ett godtagbart sätt.
– Det är inte heller realistiskt att tro att det kommer ökade polisresurser till Staffanstorp, tvärtom kan ytterligare nerdragningar av polisens verksamhet i kommunen befaras, skriver han.
Han hänvisar också till att det finns andra kommuner i Sverige som använder sig av ordningsvakter.
Enligt Christian Sonesson har kommunstyrelsen både rätt och kompetens att fatta beslutet om att anställa kommunala ordningsvakter. Han begär att Sture Nilssons överklagande ska avslås.

Dagens fråga

Tror du Sverige får en ny regering före årsskiftet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×