Fabian Christensson vid den nybyggda gång- och cykelvägen under Idrottsgatan. I bakgrunden det pågående förskolebygget.
En skiss över det nya bostadsområdet Bara backar i den västra delen av Bara.

Förskolan på Bara backar klar om ett år

BARA Om ett år ska Baras nya förskola med plats för 160 barn stå klar. Våren 2019 beräknas det bli inflyttning i de första husen på Bara backar. Ett område som när det är fullt utbyggt kommer att ha 240 nya bostäder.

Byggtrafiken är tät på förlängningen av Idrottsgatan i den västra utkanten av Bara. Uppe på en höjd byggs den nya förskolan. En gång- och cykelväg i en tunnel under Idrottsgatan är redan klar och terrasering och gatubyggnad pågår.

– Tidsplanen håller trots att väderförhållandena inte varit de bästa, konstaterar Fabian Christensson som är projektledare på Svedala kommun. I augusti kommer byggandet av de första bostäderna att starta.
– Intresset för området är stort. Jag har fått många samtal och det är samma sak för de olika exploatörerna. Vi kommer att ha en marknadsföringsdag här på området i mars.

Förskolan byggs i två plan och eftersom den ligger på en höjd kommer barn och personal att få en fin utsikt från lokalerna.
Nedanför förskolan som kommer att ha åtta avdelningar går förlängningen av Idrottsgatan. Vägen ska gå som en slinga runt området och kommer att mynna ut vid Joachim Becks gata.
Här kommer hastighetsdämpande åtgärder att utföras eftersom man befarar att trafiken på gatan kommer att öka.

Parallellt med den nya delen av Idrottsgatan kommer det att gå en gång- och cykelväg.
Bara backar gör skäl för namnet eftersom det ligger mitt i backlandskapet.

Ett område av Bara som inte alls exploaterats tidigare och en av de största exploateringarna som gjorts sedan Bara byggdes på 60- och 70-talet.
Bostäderna på Bara backar kommer att byggas av Obos, Eksjöhus, Haaks stenhus, Götenehus, Skånemark och Svedalahem. De blir i form av villor, parhus, radhus, lägenheter och fribyggartomter.

Hela området är på 45 000 kvadratmeter och är väl tilltaget.
– Det kommer att finnas fyra lekplatser på området. Två dagvattendammar ger fina vattenspeglar och här blir gott om grönytor.
– Vi kommer också att bygga en grillplats och ett utegym, avslutar Fabian Christensson.
Även tomterna är rymliga och i storlekarna 600-1 000 kvadratmeter.

Dagens fråga

Har du drabbats av E6:ans avstängning?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×