Förra bibliotekarien Berit Henriksson, som var den som mottog donationen och byggde upp utställnigen Marieholmsrummet, tillsammans med Marieholmsprofilen Christer Nilsson. FOTO: LENNART ANDERSSON
Marieholms bibliotek stängde 1 mars 2016. Sedan dess har den unika utställningen Marieholmsrummet inte visats för allmänheten. Nu ligger den nerpackad. Arkivbild

Cirkeln kan slutas för donation

ESLÖV Sedan Marieholms tidigare bibliotek stängde för snart två år sedan har den donerade samlingen Marieholmsrummet, som i bild och text skildrar Marieholms historia, legat nerpackad.
En arbetsgrupp med engagerade bybor har ordnat så att samlingen snart kan återuppstå i tidigare Yllefabrikens lokaler – som donatorn tidigare drev – men de är mycket kritiska mot Eslövs kommun.

Ilskan riktas både mot att samlingen fått ligga oåtkomlig i snart två år, att kommunen inte jobbat aktivt för att hitta en ny plats till den – samt mot att kultur- och fritidsförvaltningen i Eslöv nu beslutat att strunta i dem som engagerat sig och istället bara diskutera saken med Marieholms byaförening.
– Byaföreningen har ingenting med samlingen att göra, säger Christer Nilsson sammankallande i den informella gruppen som jobbat med detta och som sammanträdde om saken i veckan.

Skånskan fick vara med på mötet som samlat ett 20-tal intresserade och irritationen mot Eslövs kommun var påfallande.
I gruppen ingår även förra bibliotekarien i Marieholm, Berit Henriksson som var den som 1993 fick ta emot donationen på 100 000 kronor, och som sedan byggde upp utställningen i samarbete med nu framlidne Börje Gustafsson, som då kallades Mr Marieholm.
Donator var före detta Marieholmaren och verkställande direktören för Marieholms yllefabrik, Hans B. Hallmark, som flyttat till Schweiz men fortfarande tänkte på sin gamla hemort.
Marieholmsrummet kunde öppna 1995 i dåvarande biblioteket på orten. När detta stängdes vid valborg 2016 och det nya biblioteket öppnades fick samlingen stå kvar i låsta lokaler. Nu är gamla biblioteket sålt och samlingen magasinerad.

Marieholms Yllefabrik stängdes 2002 men företagaren Rickard Forshufvud har köpt hela området och har under snart ett år jobbat stenhårt med att fylla det med olika verksamheter.
Han ser Marieholmsrummet som något som skulle locka ytterligare besökare till området, och är villig att upplåta en lokal gratis till det.
– Jag försöker tänka i synergier – och är intresserad av att Berits arbete inte längre ska behöva stå i skamvrån och har jättefina – och helt brandsäkra – utrymmen där utställningen kan vara, säger Forshufvud.

Man skulle verkligen kunna tala om att cirkeln sluts om Marieholmsrummet hamnar på Yllefabrikenområdet.
Donatorn var ju vd för den stora textilfabriken där – och så även hans far Thure R. Hallmark och farfar Jöns Hansson, som var den som grundade Marieholms yllefabrik.
Christer Nilsson blev besviken när Eslövs kommun aldrig ens funderade på att upplåta plats till Marieholmsrummet i det nya biblioteket vid Marieskolan.
– Sedan kan du lägga 50 miljoner inne i Eslöv på torget och på plattor utanför kommunhuset. Då finns det pengar, konstaterar Christer Nilsson.

Många på orten har engagerat sig. Man undersökte om gamla biblioteket kunde få vara kvar som allaktivitetshus, och då kanske kunde rymma samlingen, men kommunen sålde biblioteket.
En av de engagerade var Jan Nilsson som var den som tog kontakt med Rickard Forshufvud och fick positiv respons från honom. Berit Henriksson tyckte också det skulle vara bra med Marieholmsrummet på Yllefabriken.

Jan Nilssons fru Kerstin Nilsson tog kontakt om detta med Eslövs kommun men blev bara avvisad.
– Hon fick veta att kommunen bara diskuterade detta med byaföreningen och inte med någon annan. Om vi hade något förslag skulle vi inte kontakta Eslövs kommun utan byaföreningen. Men byaföreningen har inte varit involverad i detta alls, säger Christer Nilsson som säger att man i Marieholm känner sig diskriminerade av detta resonemang.
Berit Henriksson berättar att hon, när gamla biblioteket stängde, inte ens fick nyckeln till lokalerna så att hon kunde titta till samlingen.
– Det är beklagligt tycker jag, säger hon.

Dagens fråga

Brukar du äta falafel?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×