”I det här fallet har det blivit fel”

Svalöv Enligt Svalövs kommuns rutiner är det en vårdnadsansvarig sjuksköterska som tar beslut om att sätta in vak. En sådan ska finnas i tjänst dygnet runt.
– I det här fallet har det blivit fel och jag kan bara beklaga det besvär de anhöriga har fått gå igenom, säger Susanne Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

Ett önskemål från anhöriga, eller en rekommendation från vårdinstans utanför kommunen, är inget som automatiskt blir en åtgärd inom Svalövs verksamheter.
– Vi gör alltid en egen bedömning och ett nytt ställningstagande, säger Susanne Nilsson.

Inga Eklunds döttrar fick inte tag i ansvarig sjuksköterska och kände att andra ansvariga inte lyssnade på dem. De tog dem åtskilliga timmar att till slut få ett positivt besked om vak.

Ska anhöriga behöva gå igenom detta för att få rätt?
– Nej, så här ska det inte gå till. Det har blivit fel och jag kan bara beklaga det besvär de har behövt gå igenom, säger Susanne Nilsson.
– Jag förstår att det måste ha varit jobbigt. De bör lämna in ett klagomål och de får gärna kontakta mig så lyssnar jag på dem. Jag kan försöka hitta orsaker till att detta hände.
Varken verksamhetschefen eller enhetschefen för det boende där Inga Eklund hade rum vill uttala sig om händelsen. De hänvisar båda till sekretess och hänsyn till den enskilda och de anhöriga.
– Jag vet att MAS tittar på detta ärende nu och innan vi utrett det internt vill jag inte uttala mig. säger Susanne Persson, verksamhetschef för vård och omsorg.

Efter att Skånskan varit i kontakt med MAS och Inga Eklunds anhöriga har de haft ett samtal där Agneta Eklund Jönsson har informerat Susanne Nilsson om vad de gått igenom.

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×