“Har ägnat tankarna åt de anställda”

Arlöv Kal P Dal och Hanna från Arlöv. Och sockertillverkningen.
När bruket stänger försvinner inte bara 150 arbetstillfällen utan även en del av ortens identitet.

På torsdagsmorgonen nåddes Lars-Åke Ståhl, kommundirektör i Burlövs kommun, av beskedet att Nordic Sugar under de kommande åren, fram till slutet av 2021 kommer avveckla verksamheten i kommunen och att 150 arbetstillfällen på sikt kommer att försvinna.
– Idag har vi i allt väsentligt ägnat tankarna åt hur de anställda och deras anhöriga har det en sådan här dag. Vi har familjemedlemmar som arbetar hos oss [på kommunen, reds anm.] och förtroendevalda som arbetar på fabriken, säger han.

Lars-Åke Ståhl beskriver det samarbete man från kommunens sida haft med företaget som väldigt gott. Senast man pratade med varandra var i samband med EU:s avreglering av sockermarknaden. Känslorna inför nedläggningen är kluvna. Å ena sidan är det arbetstillfällena som försvinner och de personliga effekterna för de närmast berörda.
– Men det finns en styrka i att sockerproduktionen kan fortsätta i Sverige, både för lantbruket och för sockerproduktionen som sådan, säger han.
– De samtal jag haft med föreragets vd, Katarina Silfversparre, ger ändå stöd för att det här kan ske på ett någorlunda välplanerat sätt så att man undviker att göra de drastiska förändringarna som vi ibland har sett vid industrinedläggningar. Det känner jag inte kommer behöva göras här.

För en ort präglad av sockerproduktionen kommer nedläggningen naturligtvis att få stora konsekvenser.
– Det betyder att en stor och viktig industritradition avvecklas på ett tragiskt sätt. Jag utgår från att det inte kommer någon ny liknande produktion.
– Jag har jobbat här i fyra år och när jag pratar med folk om vår kommun så är sockerfabriken en väldigt stor del av det folk runt om i landet känner till om Arlöv. Det är en självbildsfråga. Hur förvaltar vi det, och de idéerna, tankarna och traditionerna?
– Det är en markant förändring som kommer att ske. Sockerfabriken har påverkat hela stadsbilden, själva fabriksområdet är ju det största men här finns hus som är byggda i närheten av fabriken för att, förr i tiden, möjliggöra att medarbetare hade en dräglig plats att bo på och hela vägnätet i Burlöv är ju påverkat av sockertillverkningen. Man har lite svårt att ta in hur det kan se ut när det inte finns någon produktion.

Under samtalet med Silfversparre kom också frågan om vad som ska göras med det stora industriområdet upp. Hur det ska förvaltas är av naturliga skäl inte klart ännu.
– Det finns många tankar om bostäder och småindustrier. Det är ett stort område alldeles intill järnvägen. I Sveriges näst minsta kommun, som Burlöv är, betyder ett sådant här område ganska mycket.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×