Åhörare med hörselnedsättning har svårt att höra vad politikerna säger om de inte använder mikrofonen. Arkivbild

Diskriminering av funktionsnedsatta

Skurup En del politiker pratar i mikrofonen, andr – Jag förstår inte varför våra politiker tycker att det är okej att diskriminera, säger Marie Sjögren, ordförande i tillgänglighetsrådet.

Möte efter möte är situationen densamma. En del politiker pratar i mikrofonen och ljudet går in på hörselslingan som används av de som behöver hörapparat. Andra politiker använder inte mikrofonen och debatten blir fullkomligt obegriplig när delar av innehållet försvinner. Det här är ett stort problem för funktionsnedsatta i kommunen, både de som närvarar på mötet och de som försöker lyssna på bandupptagningarna.
– Jag är ordförande i tillgänlighetsrådet, jag vill kunna höra vad våra politiker har för inställning i olika frågor. Det ska jag ta med tillbaka till medlemmarna i rådet, konstaterar Marie Sjögren.

Ofta går det bra tidigt under kvällen.
– Senaste mötet har jag gjort anteckningar fram till och med ärende 16, så långt hörde jag, berättar Sjögren.
Sen kvarstod ytterligare 24 ärenden som skulle avhandlas. Och desto längre kvällen lider desto sämre blir politikerna på att använda mikrofonen. Värst är det i samband med voteringar. Då glömmer många att prata i micken. Ett annat stort problem är när ordförande Lena Axelsson (S) vill ha ett förtydligande eller en bekräftelse från någon, då glömmer de också ofta bort att använda mikrofonen, berättar Sjögren som är bekymrad och upprörd över att det inte blir bättre.
– Lena tjatar på dem ideligen men ändå pratar de inte i mikrofonen, suckar Sjögren.

Hennes roll som ordförande och inhämtade av information blir desto viktigare när det framstår att synskadade och rörelsehindrade i rådet har slutat försöka ta sig ut till aulan. Det finns inga skyltar på vägen om en aula för färdtjänsten, det finns heller ingen skyltning i skolan om var aulan ligger.
– Det skulle vara bra med en skylt utanför skolan som beskriver området, även i blindskrift, och blindmarkeringar i golvet fram till aulan, säger hon.
I rådet har det flera gånger konstaterats att människor inte hittar fram till Nils Holgerssonhallen som ligger bakom huvudbyggnaden, sporthallen saknar skyltning vid vägen också.
– Politikerna borde tänka på att det är valår. Vi vill veta om de lyfter våra frågor, säger Sjögren.

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×