Hans Arvid Danielsson har på nytt samlat in underskrifter i protest mot detaljplanen för Ängsbyn. Foto: Axel Hilleskog

100 protester mot nytt bostadsområde

Sjöbo Drygt 100 personer protesterar mot det planerade bostadsområdet Ängsbyn. De är oroliga för att fyravåningshusen innebär direkt insyn i närliggande hus och att de som flyttar in ”skiljer sig väsentligen” från dem som bor i hus.

I nya området Ängsbyn vid Ängsgården planerade kommunala bolaget Sjöbohem först för 112 lägenheter i sex fyravåningshus men efter samrådsskedet blev det istället tre fyravåningshus med 56 lägenheter. Revideringen av detaljplanen skedde efter att närboende kritiserat den och skickat in en protestlista till kommunen förra året.

Bakom listan stod Hans Arvid Danielsson som dock fortfarande är kritisk. Han har nu fått in 102 namnunderskrifter på en ny protestlista, hälften bor på gatorna närmast Sandåkravägen och resterande längre bort. Han vill bevara landskapet och är orolig över den insyn i husen söder om Sandåkravägen som boende i fyravåningshusen skulle få enligt honom.
– Vi tycker inte att fyravåningshus passar in i landskapet. Det är ett åkerlandskap och biten med stenängar är jättevacker så det rimmar illa med fyravåningshus. Sen är det integriteten, de planerade lägenheterna ligger ganska nära Sandåkravägen och innebär att man kommer kunna se in i hus och trädgårdar.

Lägenheterna består av ettor och tvåor med lägre hyror. I protestlistan som lämnats till kommunen skriver Hans Arvid Danielsson att de närboende skulle påverkas negativt eftersom ”ett jämförelsevis stort antal tillkommande boende om 100-150 skiljer sig väsentligen som population från oss som bor i nuvarande villaområde”.

Varför kommer ni påverkas negativt genom att en annan population bor nära er?
– Kommunen skriver i planen att det kommer bli en blandning av människor i olika åldrar och etniciteter. Vi tror att man har olika livsstilar och vill olika saker och förmodligen har de ett livligare liv än oss.
Han tror på en sämre och osäkrare miljö.

Du tror att om folk med mindre pengar får bor där så blir det osäkrare för er?
– Ja, jag tror det. Om vi har det relativt lugnt idag så tror jag att det kommer bli osäkrare när andra människor bor i närheten och kanske för ett annat liv.
Hans Arvid Danielsson hade hellre sett att högre hus istället byggs centralt i Sjöbo.

Han har ingen större förhoppning att kommunen kommer lyssna men planerar att överklaga.
– Vi ligger inte i omedelbar anslutning till detaljområdet så oss kan kommunen köra över. Men vi kommer kämpa på och överklaga detaljplanen i de instanser som går.
Detaljplansförslaget var ute på granskning fram till och med den 2 februari.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×