Sjöbohem om LSS-kritiken

Sjöbo Det kommunala bostadsbolaget Sjöbohem som ska bygga det nya LSS-boendet mellan Sandbäcksgården och Esplanaden väljer nu att bemöta kritiken mot placeringen.

Skånskan har i veckan berättat om kritiken om placeringen att boendet. Vårdpersonal och anhöriga till boende på Sandbäcksgården är kritiska till att grönområdet tas i anspråk. Boende på Kyrkgränd och Åsumsgatan är oroliga för ökad trafik.
Nu väljer Sjöbohems vd Morgan Johnsson att yttra sig genom en skrivelse till samhällsbyggnadsnämnden.
”Placeringen av boendet är gjord med omsorg.”

Han nämner att grönstråk med buskar och träd kommer att lämnas mellan den närmaste grannen på Torngränd och LSS-boendet. Bolaget ska även anlägga en ny uteplats mellan Sandbäcksgården och LSS-boendet som han ser kan fungera som en mötesplats för alla boende på Sandbäcksgården och det nya LSS-boendet.

En del av gräsmattan söder om Sandbäcksgården kommer, enligt Morgan Johnsson, att behöva användas till tillfartsväg. Den befintliga gångstigen kommer att flyttas så att boende i fortsättningen kan gå runt Sandbäcksgården. Till den kommer det att bli möjligt att promenera från Sandbäcksgården ut till Torngränd via den nya gång- och cykelvägen som kommer att anläggas.

När det gäller oron för ökad trafik svarar Morgan Johnsson att vissa av de boende kommer att ha körkort och köra bil själva, viss trafik kommer att ske med färdtjänst och en viss del av personalen kommer att pendla till arbetsplatsen med bil.
”Vi uppskattar att det kommer att bli ca 20 bilar per dygn som kommer att besöka fastigheten. Verksamheten kommer inte att generera någon tung trafik och fordon för renhållning kör redan idag till Sandbäcksgården.”

Han bekräftar att Sjöbohem har utrett frågan om att utföra en infart/utfart till LSS-boendet via Esplanaden.
”Men Sjöbo kommun har bedömt att detta inte är lämpligt.”
För att de boende på Sandbäcksgården inte ska påverkas av buller nämner Morgan Johnsson att fönsterglasen på västra fasaden i boenderummen kommer att byta ut mot ljudisolerade fönsterglas.
LSS-boendet som ska byggas kommer att få tolv lägenheter.

Dagens fråga

Tror du Sverige får en ny regering före årsskiftet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×