Kulturens Östarp kan komma att göra Örnanäs sällskap som kulturreservat. Örnanäs är för närvarande det enda kulturreservatet i Skåne. Arkivbild

Kulturens Östarp snart kulturreservat

sjöbo. Diskussionerna om att göra Kulturens Östarp till ett kulturreservat har pågått länge. Nu ser det ut att bli verklighet senare i år.
– Det är bara de riktiga pärlorna som får skyddet, säger Magnus Berglund på länsstyrelsen.

Kulturens Östarp var tidigt i fokus för att bli ett kulturreservat sedan möjligheten till det särskilda skyddet infördes 1999. Därefter har det varit en lång process: 2008 skickade Kulturen i Lund in en intresseanmälan och 2015 skrev Skånska Dagbladet att det fanns en förhoppning om ett formellt beslut 2017, vilket inte blev fallet.
Men det kan bli mödan värd. Magnus Berglund på länsstyrelsens miljöavdelning har haft en tät dialog tillsammans med föreningen och utarbetat ett förslag på hur kulturreservatet ska utformas.
– Det är ett exklusivt skydd då det bara finns 44 kulturreservat i landet och ger höjd status till området. Det är bara de riktiga pärlorna som får skyddet, säger Magnus Berglund som räknar med ett beslut i frågan senare i år.
Ett kulturreservat innebär precis som ett naturreservat ett skydd utan tidsgräns.
– Man får ett långsiktigt skydd och miljön får inte förändras på ett sätt som kan påverka natur- och kulturhistoriska värden.

Kulturen köpte Gamlegård, som ingår i Kulturens Östarp, 1922 och två år senare blev det ett friluftsmuseum. Just museet är en bidragande orsak till att Kulturens Östarp anses särskilt skyddsvärt.
– Det fanns friluftsmuseum som Skansen och Kulturen i Lund sedan tidigare, men det som var nytt här var att man byggde upp ett museum kring gården långt ut på landsbygden. Tanken var först att flytta in Gamlegård till Kulturen i Lund, men så insåg man att kopplingen mellan gården och landskapet omkring var så intressant att man lät gården ligga kvar, säger Magnus Berglund.

För Kulturen innebär bildandet av ett kulturreservat att skötseln blir mer intensiv. Förutom att bevara och utveckla Kulturens Östarp ska föreningen visa upp hur jordbruk bedrevs mellan 1830-talet och 1930-talet.
– Vi är jättepositiva men vi måste veta att det vi tar på oss verkligen görs på ett bra sätt. Då var det jättemycket folk sysselsatta i jordbruket och vi har inte möjlighet att sätta in så mycket folk. Det gäller att hitta en balans där vi tar tillvara på kultur- och naturvärdena med de ekonomiska ramar vi har, säger Lars Salminen, avdelningschef på Kulturen.
Kultur-; tillväxt- och fritidsutskottet behandlade nyligen frågan om kulturreservat och hade inget emot länsstyrelsens förslag.
– Jag tror att ett kulturreservat kan locka många besökare och det är bra för oss och besöksnäringen, säger Ulrika Axelsson (C), ordförande i utskottet.

Just nu är länsstyrelsens förslag på kulturreservatets utformning ute på en remissrunda där berörda markägare och andra intressenter kan komma med synpunkter. Remisstiden löper ut den 12 februari.

Dagens fråga

I går var det Internationella reptildagen. Kan du tänka dig att ha orm?

Loading ... Loading ...