Kränkande chef har lämnat jobb

Skurup En man som tidigare jobbade som chef i en verksamhet på Skurups kommun har slutat.
– Han har slutat på egen begäran, vi har gjort en överenskommelse, säger Magnus Alm, (S) ordförande i personalutskottet.

Skånskan har tidigare berättat att en man anställd på en chefsposition i kommunen stängdes av från sitt arbete i slutet av hösten.
Sedan dess har han inte varit tillbaka på sin arbetsplats och nyligen kom kommunen och mannen överens om att gå skilda vägar.
Avstängningen berodde på upprepad kritik från personalen som jobbade under mannen, om en dålig och ibland kränkande ledarstil som innefattade okvädningsord.
– Hans ledarskap var oprövat innan han kom till oss och det identifierades saker från verksamheten, saker som han behövde jobba med, berättar Alm.
Under ett års tid arbetade facket och hans överordnade, samt chefen själv, med hans ledarroll.

– Det gick lite i vågor, i bland blev det bättre men sen blev det sämre igen, säger Alm och konstaterar att någon hållbar förbättring inte kom till stånd.
– Personalen ska behandlas med respekt och ha inflytande och få vara delaktiga, säger Alm och konstaterar att det inte gick att ha kvar personen i den ledande befattningen.

Dagens fråga

Brukar du äta falafel?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×