Lokalpolischef Anna-Karin boije har lovat lyfta frågan inom polisområdet.

Höör och Hörby får egen kommunpolis

höör/Hörby Det råder fortsatt en osäker framtid för Höörs polisstation. Däremot har beslut fattats om att inrätta vars en kommunpolis i Höör och Hörby senast till sommaren.
Det meddelade lokalpolischef Anna-Karin Boije på kommunfullmäktige i onsdags kväll.

Skånska Dagbladets artiklar om att det pågår diskussioner inom polisen att eventuellt stänga Höörs befintliga polisstation har väckt många reaktioner.

Kommunfullmäktiges ordförande Anders Netterheim (M) tog därför tillfället i akt att bjuda in lokalpolischefen Anna-Karin Boije till Älvkullen på onsdagskvällen. Boije började med att presentera en nyhet.
– Vi har fått ett beslut att vi ska utöka antalet kommunpoliser i polisområde Eslöv. Det innebär att från och med sommaren ska varje kommun i området ha en kommunpolis, sade Anna-Karin Boije i talarstolen.
Tidigare har en kommunpolis haft ansvaret i både Höör och Hörby. Sedan kommunpolis Martin Thornell lämnade posten i slutet på förra året har kommunerna stått helt utan.
– Vi påbörjar nu rekryteringen och tillsättningen sker så fort som möjligt, sade Anna-Karin Boije till SkD efter sammanträdet.

När det gäller polisstationens framtid kom inget besked under onsdagskvällen.
– Rutinmässigt gör polisorganisationen en översyn av sina lokaler. Det sker nu i Höör eftersom hyreskontraktet är på väg att löpa ut. När översynen är gjord fattar man beslut om kontraktet ska förlängas. Vi tittar också på andra lokaler, sade Anna-Karin Boije i talarstolen.
Sedan tidigare står det klart att hyreskontraktet löper ut 31 december 2018. Senast sista mars måste beslut fattas om hyreskontraktet ska förlängas eller sägas upp.
M-politikern Johan Svahnberg (M) reagerade i talarstolen på att översynen av lokalen borde vara gjord vid det här laget. Han undrade också vad som skulle krävas för att polisen ska vara kvar i nuvarande lokal.
Anna-Karin Boijes svar var precis som tidigare att det krävs säkra zoner invändigt och ett bättre skydd för polisanställdas bilar utvändigt.
– Vi tittar på vad det skulle kosta, sade hon.

På en fråga från Centerns Lars-Olof Andersson gav Boije svar på vilka polisiära utmaningar som finns i kommunen.
– En problematik för Höör är trafikmiljön. Den stora leden som går igenom men också i tätorten där många kör för fort.
– Vi har också många inbrott i fritidshus, stöld i förråd och stöld av drivmedel, sade Anna–Karin Boije.
Noterbart var att Höörs båda kommunalråd Anna Palm och Stefan Lissmark satt tysta under frågestunden. När den senare fick frågan om varför blev han irriterad.
– Jag förstår inte frågan. Jag har kontinuerlig information. Mer behöver jag inte ha. Polisen har sin bemanning klar.

– Jag vet allt som kommunalråd och är inte alls orolig, sade Lissmark.

Men är det inte konstigt att du som kommunalråd i det enda publika forumet som finns i en kommun inte väljer att uttrycka en åsikt eller ens ställa en fråga till polischefen?
– Vi fördelade frågorna. Jag är intresserad av att kommunen gör sitt jobb. Här i Höör är vi lugna och trygga. Det händer nästan ingenting brottsligt i den här kommunen, sade Stefan Lissmark.

Dagens fråga

Tror du Sverige får en ny regering före årsskiftet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×