HMC:s vd läkaren Anders Tegenrot och allmänläkare Piotr Röllano som tidigare jobbat på Stadion i Malmö för HMC men nu får sin arbetsplats i Staffanstorp.
Verksamhetschef och sjuksköterska Emma Appell är i full fart med att se till så att inredningen hamnar rätt i Staffanstorp.
Piotr Röllano och Emma Appell är redan på plats i Staffanstorpslokalerna som nu blir en filial till HMC Hjärup.
Hälsohuset har stått klart med tomma lokaler länge i väntan på att HMC skulle öppna vårdcentral här men nu tas ett första steg mot mer vård här.
Anders Tegenrot hoppas kunna öppna vårdcentralen i Staffanstorp om Region Skåne ger bättre ersättningsvillkor.

Ett steg mot vårdöppning

STAFFANSTORP Från i dag den 1 februari kommer de första patienterna till Hälsomedicinskt Center i Hälsohuset i Staffanstorp.
Men någon ”grand opening” är det ännu inte fråga om, säger läkare och vd Anders Tegenrot.

– Det som händer är att vi förlägger en del av Hjärups resurser hit till Staffanstorp eftersom vi är trångbodda i Hjärup, säger han.

Samtidigt stänger HMC sin filial på Stadion i Malmö och personal därifrån behöver också få plats på nuvarande enheter.
Att lista sig i Staffanstorp går inte än. Däremot kan patienter lista sig i Hjärup, säger Anders Tegenrot.
Redan i november började HMC Hjärup använda lokalerna i Staffanstorp lite försiktigt.
– Vi har haft sjukgymnast och distriktssköterskor här några dagar i veckan. Från och med i dag den 1 februari kommer vi att ha drygt en läkartjänst, en undersköterska, en receptionist samt psykolog på deltid. Vi kommer även att öka närvaron för sjukgymnast och sjuksköterska.
– Att man listar sig i Hjärup men kan få viss vård här spelar formellt ingen roll. Verksamheten på Stadion i Malmö var också en filial till Hjärup.
Anders Tegenrot hade önskat att man kunde öppna vårdcentralen i Staffanstorp som planerat.
Men det är ännu inte satt något datum när det steget kan tas.
Dilemmat för HMC är detsamma som SkD tidigare redogjort för och som lett till diskussioner mellan Region Skåne och HMC.

Önskan om att kunna slå upp portarna i Staffanstorp har funnits länge. Huset har varit klart att flytta in i sedan augusti 2016.
– När vi öppnar här i Staffanstorp räknar vi med en stor tillströmning av patienter som har ett aktuellt vårdbehov. Men ersättningen från regionen är inte i paritet med hur mycket vård vi utför utan beräknas på hur många vi har ansvar för, det vill säga hur många som är listade hos oss, säger Anders Tegenrot.
Han ger ett exempel som innebär att av 100 listade i Hjärup behöver cirka 15 vård varje månad. Det innebär att ersättningen för 100 listade ska räcka för att ta hand om de 15 som en viss månad har behov av vård.
– I och med att regionen tittar på hur många som valt oss och inte på hur många av våra listade som behöver vårdinsatser så blir det mycket svårt att bära verksamhet om vi istället för 15 patienter behöver ta hand om 30 eller upp mot 45 patienter per 100 listade varje månad. Så stor skillnad på andelen aktiva patienter har det varit när vi öppnade i Landskrona jämfört med vår mottagning i Hjärup utan att vårdersättningen ökar.

Anders Tegenrot har vid flera tillfällen fört fram sina åsikter till Region Skåne.
– Vi hade önskat vi kunde öppna ”på riktigt” i Staffanstorp och arbetar aktivt med hur vi ska få Staffanstorpsborna att aktivt välja oss redan innan de har ett vårdbehov, det blir en nyckel för att lyckas.
– Som det är i dag sitter vi i en rävsax, menar Anders Tegenrot som understryker att han tror HMC skulle komplettera och avlasta nuvarande vårdcentral på orten.
– Jag tror vår öppning kommer att påverka Staffanstorps vårdcentral positivt. Och med rimliga förutsättningar hade vi tillsammans snabbt kunnat få primärvården i Staffanstorp på fötter.

Trots hög belastning har HMC i Hjärup fått mycket goda omdömen i Nationell Patientenkät.
– Vi har en stark HMC-anda som jag är stolt över. Många vill arbeta hos oss, vi har inte problem att tillsätta tjänster, säger Anders Tegenrot.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×