Hörby kommun hoppas att gång- och cykelvägen ska bli ett lyft både för motionärer och för arbetspendlare, som hellre tar cykeln till jobbet än bilen eller bussen. 2021 ska den nya GC-vägen stå klart. Arkivbild
GC-vägen ska gå via banvallen (rödmarkerad) från Hörby och därefter parallellt med rv 13 (blåmarkerat på kartan) till korsningen med väg 1339 i Fulltofta. Karta: Hörby kommun

Säkrare att cykla mellan Hörby och Ludvigsborg

HÖRBY Snart kan man susa fram säkert på cykel mellan Hörby och Ludvigsborg. Kommunfullmäktige sade på måndagskvällen ja till ett medfinansieringsavtal som innebär att en ny gång- och cykelbana kan byggas 2021.
GC-vägen når dock inte hela vägen fram till Ludvigsborg i första skedet.

Diskussionerna om att förbinda Hörby och Ludvigsborg med en gång- och cykelbana har pågått länge.
Det berättade Anders Larsson (C), tekniska nämndens ordförande, när fullmäktige behandlade ärendet på måndagen.

– Det här är en gammal käpphäst som vi har drivit fram till beslut. Vi har tjatat om det i 30 år, och nu är vi framme vid skott, sade Anders Larsson.
– Ett otroligt viktigt beslut, som främjar både motion och naturrekreation, konstaterade kommunalrådet Susanne Meijer (S).
Kristina Holmqvist (M) och Gert Nygren (SPI) instämde i hyllningskören.
– Glädjande. Det här är något vi har efterlyst länge, sade Kristina Holmqvist.
– Jättepositivt att det nu blir av, tyckte Gert Nygren.

Det blir inte GC-väg på hela sträckan Hörby–Ludvigsborg. Men fotgängare och cyklister slipper att ge sig ut på hårt trafikerade riksväg 13 i fortsättningen för att ta sig mellan orterna.
Planen är att gång- och cykelbanan ska följa gamla banvallen från Hörby norrut mot Höör. I Kulleröd, där banvallen slutar, ska en planskild korsning för gång- och cykeltrafikanter byggas på väg 13. Det blir antingen en tunnel under riksvägen, eller en gång- och cykelbro över vägen.

Därefter kommer GC-vägen att gå parallellt med riksväg 13, på den västra sidan, fram till korsningen med väg 1339 i Fulltofta.
Där tar GC-vägen slut. Tanken är att fotgängare och cyklister ska ta sig vidare mot Ludvigsborg genom att följa vägen ner mot Fulltofta slott och Fulltofta kyrkby och därefter använda sig av den gamla vägen mellan Fulltofta och Ludvigsborg, förbi Häggenäs, för att nå slutmålet.

Totalt beräknas projektet kosta någonstans mellan 16 och 21 miljoner kronor. Trafikverket betalar halva summan för åtgärd 1 och åtgärd 2 (planskilda korsningen och GC-vägen utmed rv 13) medan kommunen själv får bekosta GC-vägen på banvallen.

Det innebär att totalkostnaden för Hörby kommun hamnar i intervallet 11-14 miljoner kronor, medan Trafikverket får betala 5-7 miljoner.
Projektet finns med i den regionala infrastrukturplanen och cykelvägsplanen för Skåne län, och en gång- och cykelväg mellan Hörby och Höör pekas ut som ett högt prioriterat arbete för båda kommunerna.
Kommunfullmäktige beslöt på måndagskvällen att godkänna avtalet med Trafikverket om samfinansieringen, och ge kommunstyrelsen i uppdrag att underteckna avtalet.
GC-vägbygget ska genomföras under 2021. Kommunen öronmärker 14 miljoner kronor till projektet i 2021 års investeringsbudget.
Anders Jönsson, gata/parkchef i Hörby kommun, ser positivt på att satsningen äntligen blir av.
– Det här är mycket positivt. Det är något vi har jobbat länge med. Det är många vinnare på att GC-vägen blir av, till exempel turisterna och arbetspendlarna.
– Framförallt på somrarna är det många som cyklar mellan Ludvigsborg och Hörby för att sig till och från sina jobb, säger Anders Jönsson.

På längre sikt är ambitionen att det ska bli cykelväg utmed hela riksväg 13 mellan Hörby och Höör. Det ska i så fall synkas med en större ombyggnad av väg 13 i Trafikverkets regi.
I väntan på att det ska bli av byggs GC-vägen mellan Hörby och Fulltofta.
– Men det betyder inte att den här etappen är ogjord. När det blir klart med ombyggnaden av väg 13 så kan man fortsätta bygga GC-vägen utmed väg 13 mot Ludvigsborg och hela vägen vidare till Höör, förklarar Anders Jönsson.

Det kommer att sättas upp belysning utmed gamla banvallen när GC-vägen byggs. Hur det blir med belysningen på den sträcka som Trafikverket ansvarar för, parallellt med riksväg 13 och fram till väg 1339, är inte klart ännu.
Jonas Karlsson

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×