Ett 30-tal personer satt bekvämt i biografstolarna på Kulturhuset Anders för att lyssna och komma med åsikter på samrådsmötet. Det var färre än vad arrangören Höörs kommun räknat med. Foto: Tobias Lagerholm
Höörs kommunalråd Stefan Lissmark fick ta emot många åsikter om hur Västra stationsområdet kan tänkas se ut i framtiden. foto: Tobias Lagerholm

Ordväxling om höjd på hus

höör Höghus eller inte. Det var en av frågorna som diskuterades när det arrangerades samrådsmöte om Västra stationsområdet på Kulturhuset Anders i tisdags kväll.
– Jag vill inte bo i en stad. För mig är sjuvåningshus i Höör förfärligt, sade Höörsbon Anna-Lena Strand.

Det var mindre intresse än förväntat när Höörs kommun bjöd in allmänheten till samrådsmöte om Västra stationsområdet. Cirka 30 personer fanns i publiken och då var flera av dessa politiker och tjänstemän inom kommunen.

Det blev ändå intressanta diskussioner om vad som ska ske med området som ligger på centralt läge väster om järnvägen. Det var år 2009 som kommunen förvärvade marken för 13 miljoner och sedan dess har tanken varit att exploatera marken. Nu är arbetet med en detaljplan igång, därav tisdagens möte.

Planarkitekten Yvonne Hagström, projektingenjören Jesper Sundbärg och kommunalrådet Stefan Lissmark (S) hjälptes åt att informera och svara på publikens frågor.
Anna-Lena Strand som flyttade till Höör från Malmö för 51 år sedan oroas av att de planerade husen kan bli upp till sju våningar höga.
– Det är alldeles för höga hus. Jag vill ha kvar bykänslan i Höör och skulle vilja se en mer blandad bebyggelse i det här området, sade Anna-Lena Strand som också är skeptisk till att utemiljön på bostadshusen läggs i norrläge med skugga.
En man på mötet menade att höga hus i sig är en risk eftersom man då bygger fram utanförskapet. Något som Stefan Lissmark reagerade mot.

Andra var positiva till vad som planeras.
– Jag flyttade till Höör 2009 och tycker det är kul att det händer något med grusplanen. Mig stör det inte med höga hus, sade en man i publiken.
En hel del frågor handlade om vad som händer med området när det i framtiden ska anläggas fyra järnvägsspår på stambanan.
Beskedet både från kommunens trafikingenjör Johan Lavesson och Stefan Lissmark var att bostadshusen inte kommer att påverkas. Istället är det pendlarparkeringen som berörs av extraspår.
– Fyra spår i Höör ligger så långt fram att vi inte lever då. Först och främst är det höghastighetståg, sade Stefan Lissmark framme vid scenen.
Tidigare politikern Hans-Göran Larsson var positiv till att planarbetet är igång men oroar sig över parkeringssituationen.
– Parkeringsplatserna är ett bekymmer. Gatorna i det tilltänkta kvarteret är ganska små och det kan bli ett trafikflöde som man inte räknat med.

SkD har tidigare berättat att kommunstyrelsen beslutat att byggherrarna som slutligen bygger måste anlägga en halv parkering per lägenhet. Troligen läggs dessa under jord. 130 lägenheter är ett troligt scenario i den etapp som nu placeras mellan Tjurasjö och den gamla Kvarnen.
I dagsläget är det bara bostäder som diskuteras.
– Det som just nu fungerar är hyresrätter enligt de byggherrar vi har varit kontakt med. I dagsläget finns inte möjlighet till kontor, sade Jesper Sundbärg på mötet.
Några avtal med byggherrarna är ännu inte skrivna. Enligt Stefan Lissmark är det nästan klart att Riksbyggen bygger trygghetsboende i det kvarter som ligger närmast Kvarnen. En annan intressent är byggaren och fastighetsförvaltaren Pelle Skerup som fanns med under samrådsmötet.

Fram till den 13 februari är det fritt fram att lämna synpunkter på planförslaget. Sedan fortsätter arbetet med detaljplanen som troligen klubbas senare i år.

Dagens fråga

Längtar du till nya (och sista) säsongen av Game of Thrones?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×