Markägarna i öster säger nej till att sälja mark till Kriminalvården för att byga en ny anstalt.

Markägare i öster säger nej till att sälja

SVEDALA I nuläget ser det inte ut som om det nya fängelset kommer att hamna i de östra delarna av kommunen. Familjen Ramel på Börringekloster säger nej och Sten Ericsson vd för Börringekloster AB är högst tveksam.

Tillsammans representerar de fyra av de tänkbara områdena som presenterades i lokaliseringsstudien i förra veckan.
Familjen Ramel äger området som benämns som Sturup sydöst. Carl Ramel konstaterar i ett brev till Svedala kommun att det inte är lönt att lägga mer tid på att utvärdera det området.
”Vi är inte intresserade av fängelse på vår mark och expropriation är ju inte aktuellt då fängelset kan ligga på andra platser”.
Carl Ramel uppmanar Svedala kommun att fokusera på det som man gjort så bra hittills, att skapa en bra boendekommun och få folk att flytta hit.
Han skriver vidare att fångarna nog inte betalar några höga skatter och att de som jobbar där till stor del bor i andra kommuner.
I förra veckan presenterades den lokaliseringsstudie som tagits fram på uppdrag av Kriminalvården och Svedala kommun. Nio tänkbara platser på vardera 30 hektar har ritats in på olika kartor. Börringekloster AB är ägare till tre av de utprickade områdena, Fjällfotasjön, Sturup norr (nedlagd golfbana) och Sturup mellan.
Sten Ericsson som är vd berättar att han mottagit beskedet med tveksamhet och stor skepsis.
– Jag kan inte bli arg på kommunen och det är bra att man försöker som kommun.
– Jag har förståelse men för oss är de andra platserna ett bättre alternativ, kommenterar Sten Ericsson.
Eftersom han inte fått någon information innan studien presenterades trodde han inte att företagets markområden skulle vara med.
– Jag är tacksam över att jag fick information innan och slapp att läsa om detta i tidningarna. Men det hade varit ännu bättre om kommunen kontaktat oss först så kunde vi ha berättat att vi inte ville vara med i den här studien.
– Vi måste fråga oss vad en sådan här anläggning tillför oss. Vi vill gärna skapa flera bostäder på landsbygden, förtäta i byarna och skapa underlag för bättre kollektivtrafik i vårt område. Det vill vi göra utan att ta jordbruksmark i anspråk.
Börringekloster AB äger mark nära Malmö airport där det redan finns stora begränsningar för vad man får och inte får göra. Den nya dragningen av väg E 65 går dessutom in på bolagets marker.
– Tidigare när vi velat göra saker har Svedala kommun lovordat och velat skydda kulturlandskapet här ute. Nu kommer en statlig myndighet och knackar på dörren och då verkar allting bli mycket enklare.
Sten Ericsson påpekar också att flera områden utanför Svedala var med i en första omgång i studien. Sedan togs de bort på grund av att de ingick i kommunens egna utbyggnadsområden.
Sten Ericsson har inte hört av sig till kommunen ännu och menar att initiativet inte ligger hos Börringekloster AB. Företaget håller på att bygga om längorna vid Södra Börringe gård till lägenheter.
– Vi förvaltar jord, skog- och kulturmiljöer. Vi tycker inte att vi stöttar levande landsbygd genom att sälja av mark till ett fängelse.

Dagens fråga

Brukar du jobba på helgerna?

Loading ... Loading ...