Hörnhuset och magasinet intill ska nu rivas och ersättas med likvärdiga byggnader. Foto: Stefan Persson/Arkiv

Eniga politiker ger klartecken till bygge

Löddeköpinge Det har tagit många år av diskussioner och bakslag. Men nu har eniga politiker i miljö- och byggnadsnämnden godkänt bygglovet för utbyggnaden av Lödde kors.
Därmed kan en långbänk läggas till handlingarna.

– Vi hade två alternativ från tjänstemännen att ta ställning till. Det var mycket som talade för det vi valde, säger Thomas Lövskog (M), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.
Inför sammanträdet hade tjänstemännen som beredde ärendet föreslagit såväl att bygglovet skulle godkännas som att det skulle avslås. De lämnade således över till politikerna att bestämma om de avvikelser som bygglovet innebär inte faller utanför det rimliga.
Och det bedömde samtliga 13 ledamöter i nämnden att de inte gjorde.

– Det är mycket som talar för det här, säger Thomas Lövskog.
I stället för att göra ändringar i detaljplanen, vilket skulle fördröjt byggandet i flera år, valde politikerna att godkänna de avvikelser som finns i bygglovet. Bland annat innebär det att husen kommer att vara större än vad detaljplanen tillåter.

Innan jul fick politikerna ett förslag på bordet som innebar ännu större avvikelser. Den gången sa de nej till bygglovet.
– Då var det för mycket överyta. Byggnaderna på Landskronavägen var dragna längre bort från korset. De hamnade på gatu- och parkmark och mycket prickmark, sa Thomas Lövskog till Skånskan i lördagstidningen.
Prickmark är mark som det inte är tillåtet att bygga på enligt den detaljplan som gäller för ett område.
När nu bygglovet är klart, rivningslovet godkändes redan 2016, kan fastighetsägaren Åbacken Fastighets AB sätta igång med rivning och att bygga de tre hus med totalt 26 lägenheter som ska stå i hörnan.

I det gråa hörnhuset hade Handelsföreningen lokaler när det byggdes vid förra sekelskiftet. De sista åren fungerade bottenlokalen som presentbutik. Ovanför bodde samma familj från början på 60-talet fram till 2012.
För fyra år sedan ansökte en miljöpartistisk politiker hos länsstyrelsen om att få både hörnhuset och magasinet intill byggnadsminnesförklarade, då han ansåg att de bidrog starkt till den lokala identiteten.

Efterhand som att processen drog ut på tiden tröttnade fastighetsägarna, Arne och Sten Persson som gemensamt köpte fastigheten 2012, på att vänta på besked från politikerna och tjänstemän. 2014 planerade de att sälja de båda husen.
Men försäljningen drogs tillbaka, och nu kan förändringen av Lödde kors genomföras.
Skånskan har sökt Sten Persson.

Dagens fråga

Brukar du äta falafel?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×