Personen på bilden har ingenting med artiklen att göra. Foto: TT

Besparing drabbar 120 äldre

höör De nya riktlinjerna med mindre städ och dusch inom hemtjänsten har väckt kritik. Nu står det klart att besparingarna inte bara drabbar personer som har behov av hemtjänst utan också de som tilldelats platser på äldreboenden.
– Det är inte särskilt bra om personalen på ett äldreboende gör allt åt dig, säger socialnämndens ordförande Anders Magnhagen (S).

Beskedet gavs av socialchef Ewa Näslund och Anders Magnhagen på en pressträff i måndags.

Häromveckan kunde Skånska Dagbladet berätta om socialnämndens förändrade riktlinjer för hemtjänsten. Städning sker var tredje vecka istället för varannan som tidigare. När det gäller behovet av dusch ändras riktlinjen från tidigare två gånger till en gång i veckan.
När det gäller duschar prövas varje beslut individuellt. Som orsak anges besparingskravet på två procent som ska få en kommunal ekonomi i balans.

Men de negativa effekterna stannar inte där. Också personer på kommunens särskilda boenden påverkas av de nya riktlinjerna för dusch och städ. Det handlar i dagsläget om cirka 120 personer.
– Självklart ska de som bor där fortsatt få hjälp med det man behöver. Men personalen uppmuntrar också den boende till att göra så mycket som möjligt, säger Anders Magnhagen.
– Ett särskilt boende ska inte vara ett hotell man bokar in sig på. Det ska vara individanpassat, säger Ewa Näslund.

Var finns empatin i en sådan här besparing?
– Det handlar inte bara om besparingar. Människor har rätt att vara så självständiga som möjligt. Vi ska inte bli de viktigaste människorna i deras liv, säger Anders Magnhagen.
Nytillträdda socialchefen Ewa Näslund säger att Höörs kommun har en högre kostnad för äldreomsorgen jämfört med andra kommuner.
– Sen matas vi hela tiden med information hur hemsk hemtjänsten är. Vi behöver istället en diskussion hur hemtjänsten ska klara sitt uppdrag, säger hon.
Anders Magnhagen har i insändarspalter i veckan fått kritik för besparingsåtgärderna. Själv har han menat att hemtjänstpersonal känt sig kränkta av diskussionen.

I det jag läst har kritiken vänt sig mot politikerna och inte mot personalen. Vad menar du?
– Jag ville att uppfattningar från personalen ville komma fram. Många har fått uppfattningen att det enda vi gör är att duscha de äldre. Men personalen gör en massa insatser dygnet runt, säger han.
– Har man haft dusch en gång i veckan blir det ingen försämring. Vi har också medborgare som inte vill duscha varje vecka, fortsätter Anders Magnhagen.

Men de ändrade riktlinjerna som är en del av en besparing innebär väl också en försämring för många som har behov av insatser?
– Nämnden har tagit ett beslut. Om det blir en försämring eller inte är en värderingsfråga. Jag är lika ödmjukt inställd de som har behov av hemtjänst som till skattebetalarna.

Fast skattebetalarna är väl heller inte några vinnare i den här ekvationen?
– Vi får ett tillskott på 22 miljoner kronor tack vare skattehöjningen. Problemet är att socialnämnden gör ett minusresultat på minus 17 miljoner. Det mesta går till att täcka underskottet. Sen ska pengarna som kommer in självklart användas på bästa sätt.
– Skattehöjningen hamnade på 95 öre och ändå har vi ett par riktigt tuffa år framför oss, säger Anders Magnhagen.

Det är inte bara hemtjänsten och kommunens äldreboenden som drabbas av besparingarna. En administrationstjänst har plockats bort ur personalstyrkan. Fler cykelturer för hemtjänsten har gjort att socialnämnden sagt upp leasingavtal med ett par bilar. Blockhyrningar på särskilda boenden är en annan åtgärd.

Finns det inte en risk att hälsan försämras för de drabbade med mindre städning och sämre möjligheter till dusch?
– Så som lagen ser ut är hemtjänstinsatser till för de som inte kan få sina behov tillgodosedda på annat sätt. Många har andra lösningar. Vi kan bara vädja till kommunmedborgarna att de också har ett ansvar så att skattemedlen kommer de allra mest behövande till del, säger Ewa Näslund.

– Vi pratar mycket om rättigheter men mindre om vilka skyldigheter vi har. Att hjälpa äldre anhöriga är inget vi kan begära men vi kan hoppas. Jag själv gör det. Sen har jag har full förståelse för att folk blir upprörda, fortsätter hon.
– Efter sex månader får vi se hur det här blev. Jag är inte känslokall utan följer det här noga, säger Anders Magnhagen.

Läs mer:

Dagens fråga

Brukar du åka tåg?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×