Bara Mineraler oroas av framtida bostäder

BARA Bara Mineraler oroas av planerna på nya bostäder strax intill företaget och konstaterar att det är med bestörtning som man tagit del av översiktsplanen.

I ett yttrande från styrelsens ordförande Inge Haby meddelar han att företaget kommer att kämpa emot den planerade bebyggelsen.
– Bara tätort behöver fler arbetsplatser inte mindre för att vara ett levande och attraktivt samhälle. Vår arbetsplats har i mer än 100 år gett arbete åt traktens folk. I dag arbetar fler än någonsin här och vi önskar att kunna expandera.

– Vi vill inte vara verksamma i en kommun som motverkar detta, skriver Inge Haby till Svedala kommun.
Han yttrar sig över förslaget till översiktsplan. I planen har Svedala kommun lagt in ett utbyggnadsområde som gränsar till företaget i väster.
Bara Mineraler hade under våren 2017 ett möte med Svedala kommun. Då diskuterades den framtida bebyggelsen och företagets framtidsplaner. Nu kan Inge Haby konstatera att inget av det som företaget framförde har beaktats i översiktsplanen.
– Innan nuvarande förslag presenterades så hade den tidigare stadsarkitekten framvisat sina idéer om att planlägga nämnt område för lättare industrier vilket vi med vissa begränsningar skulle kunna diskutera.

– Att bebygga området med bostäder innebär att Bara Mineraler troligtvis inte kommer att kunna finnas kvar på området, fortsätter Inge Haby.
Han gör en jämförelse med tegelbruket i Östra Grevie som hans familj ägt tidigare. Där fanns bebyggelse tätt inpå. Klagomålen på damm och tunga transporter ökade och bidrog till att verksamheten lades ner i slutet av 90-talet.
I Bara har det bedrivits verksamhet baserad på lera och tegel i mer än 100 år. Bara Mineraler driver verksamheten sedan 1993 och vill gärna fortsätta och kunna utvecklas på den här fastigheten.

Dagens fråga

Har du drabbats av E6:ans avstängning?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×