Socialchefen om kritiken: Vi har rent mjöl i påsen

HÖRBY Socialchefen Eva Klang Vänerklint anser inte att köpet av mögelhuset på Torggatan 3 är socialförvaltningens fel, och hon tycker att det är fel att klanka på tjänstemännen.
– Kommunen har satt en dom, om att vi har gjort fel, utan att ha gjort en utredning först, framhåller Eva Klang Vänerklint.

Socialnämnden fattade förra veckan beslut om att ge socialförvaltningen fullmakt att ta fram en redogörelse för hur det gick till när kommunen köpte huset på Torggatan 3.
Kommunstyrelsen har redan uttalat sig kritiskt om handläggningen av husaffären, vilket socialchefen Eva Klang Vänerklint och socialnämndens ordförande Hans Frank (L) båda tycker är olyckligt.

– I vårt uppdrag ingår inte att veta något om hus. Det är vad jag kan säga om detta. Socialförvaltningen har inte den kompetensen och ska inte ha det.
– Vårt uppdrag är att ta hand om människorna som finns i husen – att ansvara för vården och omsorgen – inte att ansvara för husen och fastighetsskötseln. Jag har inte kompetensen i fastighetsfrågor. Punkt. Det är mitt uttalande i den frågan, säger Eva Klang Vänerklint.
Hans Frank menar att kommunstyrelsen har gått på ärendet i fel ordning och att man har haft för bråttom med att peka ut tjänstemännen som syndabockar.
– Det har gått lite väl snabbt. Arbetsordningen är fel. Det hade varit mer juste att låta utredningen verkställas innan man uttalar sig om att det varit brister i handläggningen. I min värld gör man utredningen först, säger Hans Frank.

Eva Klang Vänerklint var en de tjänstemän som skrev fram tjänsteutlåtandet inför beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott i fjol om att köpa huset på Torggatan 3 för 1,5 miljoner kronor. I handlingarna beskrivs affären som en god investering för kommunen.
Det var först vid en senare besiktning som det upptäcktes att det fanns fukt, mögel och röta i grundkonstruktionen.

Trots att kommunledningen är missnöjd med handläggningen känner sig Eva Klang Vänerklint inte träffad av kritiken.
– Inte alls. Inte det minsta lilla. Det faller på sin egen orimlighet. Men generellt kan jag säga att jag tycker att alla politiker måste tänka sig för när man anklagar tjänstemän. Det blir felvänt, och det är så klart inte så roligt.
Hon betonar också att det inte är någon internutredning som socialförvaltningen ska göra, utan att det handlar om att ta fram en redogörelse för vad som har hänt.

– Vi ska förklara hur det har gått till. Vilka slutsatser som ska dras av det är det inte upp till oss att bedöma.
Nya rutiner har redan tagits fram, berättar hon också, där det tydliggörs att socialförvaltningens uppdrag inte är att bedöma fastigheternas skick.
– Det är samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag att ta fram det, säger Eva Klang Vänerklint.
– Socialförvaltningen ska aldrig vara involverad i själva fastigheten, understryker Hans Frank.
I en insändare från Leif Rosvall i SkD häromdagen framkom det att den tidigare ägaren till huset på Torggatan 3 själv jobbar på Hörby kommun, och det uttrycktes även farhågor om att det kunde röra sig om vänskapskorruption och jäv. Eva Klang Vänerklint säger är beskyllningarna är helt ogrundade.
– Jag blev chockad när jag läste det. Vem skulle vara vän med vem? Det är en av våra 500 anställda det handlar om. Det råkade vara den person som sålde huset. Men det visste inte jag. Folk är konspiratoriska. Varför utgår man från att vi har orent mjöl i påsen och att alla är ”luringar”? Om det är någon som har rent mjöl så är det vi, poängterar Eva Klang Vänerklint.

Dagens fråga

Brukar du äta falafel?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×