Blåmes och pilfink samsas vid fågelbordet. Pilfinken är vanligaste fågeln i Skåne vid fågelmatningarna. Foto: Gabriella Schulz/Skånska Dagbladet

Pilfinken är vanligast på de skånska fågelborden

Skåne Årets upplaga av den stora fågelräkningen Vinterfåglar Inpå Knuten är nu slut, men ännu återstår för många att sända in sina rapporter.

När uppskattningsvis drygt hälften av årets rapporter kommit in kan vi konstatera att pilfinken även i år är den talrikaste fågeln vid de skånska fågelmatningarna.
Det uppger Anders Wirdheim, journalist och fågelskådare, i ett pressmeddelande efter helgens stora fågelräkning.
Talgoxen, som ständigt toppar Sverige-listan, kommer först på plats tre, hack i häl på blåmesen. En annan skillnad gentemot listan för landet i stort är att gråsparven placerar sig på plats fyra (plats nio i Sverige). De senaste åren har vi sett en svag men tydlig ökning av antalet gråsparvar vintertid. Det är glädjande eftersom arten minskade kraftigt i antal under slutet av 1900-talet.
De riktigt stora skillnaderna mellan Skåne och landet i stort återfinns just utanför topplistan. Bofinken placerar sig på plats elva i Skåne, ringduvan på plats tolv och råkan på plats 13. Dessa tre arters vinterutbredning är koncentrerad till södra Sverige och främst Skåne. I landet i stort kommer bofinken på plats 21, ringduvan på plats 25 och råkan på plats 32.
Noterbart är också att det stora inflödet av gråsiskor i övriga landet inte märks lika tydligt i Skåne. Där återfinns gråsiskan först på plats 14 medan den i landet i stort är på plats fyra. Gråsiskan tillhör den grupp fåglar som vi brukar benämna kalla invasionsfåglar.
Det innebär att deras antal kan variera mycket år från år. Vissa år är de sparsamma, medan de andra år kan förekomma mycket talrikt (som en invasion). Gemensamt för alla invasionsfåglar är att de vintertid är beroende av en speciell föda. I gråsiskans fall handlar det främst om björkfrö. När frösättningen slår fel, måste fåglarna utvandra till andra trakter. Ett återfynd av en ringmärkt gråsiska vid Skagen i Danmark under julen pekar mot att denna vinters gråsiskor kan komma långt bortifrån. Fågeln i fråga var nämligen ringmärkt i nordöstra Kina.

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×