Bättre service till medborgarna och dessutom billigare, menar Anders Olshov, chef för Intelligence Watch, att det kan bli om mindre kommuner går ihop. Men flera av kommunföreträdarna var skeptiska. Foto: Kristina Höjendal
Åhörarna lyssnade avvaktande. Foto: Kristina Höjendal

Nya storkommuner föreslås

HÄSSLEHOLM Skånes 33 kommuner kan bantas till hälften, enligt en ny rapport.
Eslöv, Höör och Hörby föreslås bilda en mittkommun och i söder skulle Ystad, Skurup och Sjöbo slås samman.

Drygt fyrtio år har passerat sedan den förra kommunsammanslagningen. Nu är en klar majoritet – 74 procent – av de ledande beslutsfattarna i 77 sydsvenska kommuner för en ny kommunsammanslagning, enligt rapporten ”Ny sydsvensk kommunindelning” som presenterades i Hässleholm på måndagen.
Målet är att ge en bättre samhällsservice till lägre kostnad.
– Om man vill skulle man kunna göra det här ganska snabbt, säger Anders Olshov, chef för tankesmedjan Intelligence Watch som genomfört studien, och nämner år 2021 som ett möjligt startskott.

Skånes 33 kommuner skulle då kunna halveras till 15, plus tre länsöverskridande kommuner.
Det är i synnerhet småkommunerna som han menar behöver slås ihop för att uppnå ekonomiska stordriftsfördelar i administrationen och underlätta kommunernas rekrytering av kompetent personal.
I nordvästra Skåne föreslås de fem kommunerna Bjuv, Åstorp, Klippan, Perstorp och Örkelljunga gå ihop och bilda en kommun med över 65 000 invånare.
Osby med sin tågförbindelse och stora arbetsutpendling skulle på ett naturligt sätt gå upp i Älmhults kommun.
Flera kommuner har däremot redan tillräcklig storlek varför Helsingborg, Trelleborg, Hässleholm och Vellinge föreslås kvarstå med dagens gränser.

Frågan har dock inte väckts politiskt utan är ett eget initiativ av tankesmedjan Intelligence Watch. Parallellt har regeringen gjort den kallade ”kommunutredningen”, som riksdagsmannen och Landskronas före detta kommunalråd Niklas Karlsson (S) också presenterade under konferensen på Norra station i Hässleholm.
– Kommunsammanslagningar kan vara ett sätt att klara av välfärdskraven, men det kan också finnas andra, sade han och konstaterade att frågan är känslig.

Att så var fallet blev påtagligt under konferensen på Norra station.
– Det är inte aktuellt, deklarerade Östra Göinges kommunchef Jonas Rydberg tydligt.
Inte heller från Båstad var man positiv till att bli en del av något större, i det fallet Laholm.
Hässleholms kommunalråd Robin Gustavsson (KD) och oppositionsråd Lena Wallentheim (S) behövde inte ta ställning till någon sammanslagning för den egna kommunens del men pratade gärna om att hitta samverkansformer med andra. Något som förekommer när det gäller allt ifrån Skåne Nordost-samarbetet till utredningar av alkoholtillstånd, där Perstorp, Östra Göinge, Osby och Hässleholm samarbetar.
– Jag tror att vi måste hitta fler och fler samverkansformer, och jag kan förstå problematiken, särskilt i de mindre kommunerna, menade Lena Wallentheim.
Robin Gustavsson funderade på vad medborgarna vill.
– Är de kanske beredda att betala lite mer för att behålla dagens inflytande och service? spekulerade han.

I dag ligger mediantalet för en sydsvensk kommun på 18 794 invånare. Danska rekommendationer slår fast att en kommun med 30 000 invånare mår bäst och Anders Olshov från Intelligence Watch förklarade att en kommun i andra änden, med mer än 75 000 invånare, inte längre uppnår några stordriftsfördelar:
– Det finns en begränsad omställningsförmåga, en ökad byråkrati, i större kommuner och det måste man också väga in.

Dagens 77 sydsvenska kommuner slås i rapporten samman till 44. 19 av kommunerna föreslås fortsätta som självständiga. 58 skulle tvärtom gå ihop och bilda 25 nya kommuner. Nästan alla sammanslagna kommuner skulle då få ett invånarantal mellan 25 000 och 75 000 personer.
q För att underlätta planering och utveckling av bebyggelse, vägar, järnvägar och cykelvägar längs regionens huvudpulsåder föreslås Burlöv bli en del av Malmö och Hjärup (Staffanstorps kommun) en del av Lund, med följden att Malmö och Lund bildar gräns och lättare kan växa mot varandra.
q I nordvästra Skåne bildar Bjuv, Åstorp, Klippan, Perstorp och Örkelljunga en helt ny kommun med 65 000 invånare.
q Ungefär lika stor blir den mittkommun med Eslöv, Höör och Hörby som föreslås och den i söder med Ystad, Skurup och Sjöbo.
q Tre sammanslagningar över länsgränserna föreslås: Båstad med Laholm, Osby med Älmhult och Bromölla med Sölvesborg.

I Danmark genomfördes år 2007 en strukturreform som minskade antalet kommuner från 271 till 98. Målet var att skapa kommuner som var mer professionella och ekonomiskt starka. Dessutom fanns det förväntningar på att kunna lösa uppgifterna med mindre kostnader, genom att skapa stordriftsfördelar. Frågorna kring demokrati, medborgarinflytande och service var inte särskilt uttalade i regeringens utredningsdirektiv.
Så hur blev det? Två studier har gjorts som båda visar att kommunerna mår bättre rent ekonomiskt.
De centrala politikernas makt ökade på övriga politikers bekostnad. Politikerna menade samtidigt att tjänstemännen getts ökad makt och att arbetsbördan ökade.
Servicen ökade enligt en forskningsrapport, men medborgarna blev mindre nöjda med sin service och demokrati.

Dagens fråga

Har du satt ut några trädgårdsmöbler än?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev