Någon ny idrottshall kommer inte att byggas på Mölledalsskolan som numera håller till i de här lokalerna.

Grannar överklagar skolbygge

Malmö Malmö stad vill bygga ny skola i de gamla hangarerna på ­Bulltofta flygfält – men grannarna mot­sätter sig planerna och har nu lämnat in en ­över­klagan.

Det är Flygplanets samfällighetsförening (FSF) som lämnat in överklagan mot detaljsplansändringen för fastigheten Mölledals­skolan som tillåter bygget av en ny skola i området. Det är i de gamla flyghangarerna som Malmö stad vill bygga en F-9-skola med plats för 780 elever. Den nuvarande Mölletoftaskolan som ligger intill planeras rivas och ersättas av en förskola och även ett LSS-boende planeras byggas på tomten.

Men dessa planer är något som de 75 fastighetsägare som är anslutna till FSF alltså ­motsätter sig.
I överklagan pekar man bland på trafiksituationen samt bullernivåerna som riskerar uppstå i området. Enligt samfällighets­föreningen har ingen ordentlig utredning gällande dessa frågor genomförts. Malmö stad hänvisar till en utredning som gjordes 2012 – men då var planen att bygga en skola med 280 elever färre än den man nu vill bygga.

”Beräkningarna är gjorde år 2012, med plan för 500 skolelever samt gata och byggnader placerade på annat vis. Därför kan beräkningar för trafikförhållanden, trafikbuller och verksamhetsbuller ej anses vara aktuella.” ­skriver FSF.
Malmö stad håller inte med:
”Bullersituationen med nu föreslagen bebyggelse och användning inom området kan inte antas skilja sig nämnvärt från den som redovisats i den ursprungliga bullerutredningen.” skriver de.
Malmö stads förhoppning är att den nya skolan ska stå klar under hösten 2012.

– Det är positivt att vi får en skola där. Det är stor efterfrågan på skolplatser. I utbildningsområde Norr väntas antalet elever öka med 47 procent på fem år, har Ingrid Sundström-Stokbro, utbildningschef på Malmö stad, tidigare sagt till Skånskan.

Läs mer:

Dagens fråga

Är du orolig över bränderna som härjar i Skåne?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev