Ledande politiker försvarar planen

lund Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande, betonar att planen för kvarteret Måsen antogs av en enig byggnadsnämnd.
Han menar vidare att den planerade bebyggelsen utgör ett bra exempel på hur staden kan förtätas.

– Vi tror att den nya bebyggelsen kan ge hela området, som inte är det roligaste i dag, ett lyft, säger han.
Enligt Björn Abelson har just byggföretaget Veidekke, som är byggherre i det nu aktuella projektet, jobbat aktivt för att hitta bra lägen för förtätning i staden och att utforma och dimensionera husen så att de smälter in så bra som möjligt.
– Vi tycker att höjden på de föreslagna husen fungerar. Veidekke har också ansträngt sig för att bebyggelsen ska fungera, till exempel genom att vinkla husen så att det blir minimal insyn till omkringliggande hus, säger Björn Abelson.
Han tar också upp den utredning som har gjorts för att säkra byggnaderna från så kallade hundraårsregn. För de aktuella husen har risken för översvämningar vid ett sådant skyfall undanröjts.
– Det är en ny verklighet med klimatförändringarna, att vi kan få kraftigare regn, som vi måste anpassa oss till, säger Björn Abelson.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Har du drabbats av E6:ans avstängning?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×