Området kring vårdcentralen Måsen är ödsligt och glest bebyggt i dag. En förtätning kan lyfta kvarteren, menar Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande. Många boende håller inte med. FOTO: Joakim Stierna

En lång rad boende överklagar punkthus

lund Länsstyrelsen har fått in ett tiotal överklaganden av detaljplanen för fastigheten Måsen 21.
Veidekke vill där bygga tre punkthus, sju-åtta våningar höga samt ett större hus söder om vårdcentralen på nuvarande parkeringsplats.

Husen riskerar att skugga omkringliggande fastigheter och smälter inte in i den småskaliga stadsbilden, anser de boende.
Tonläget är relativt uppskruvat i skrivelserna.

– Om inte planen minskas till för stadsdelen acceptabel nivå kommer den att överklagas vidare genom alla instanser, först nu länsstyrelsen, därefter mark- och miljödomstolen och avslutningsvis Mark- och miljööverdomstolen. Sedan kommer alla bygglov att överklagas, skriver ordförande och vice ordförande för bostadsrättsföreningen Måsen.
De menar att byggföretaget inte har fört någon konstruktiv dialog om planerna.
De boende ska endast ha informerats en gång under ett möte med beställarens arkitekt.

– Mer förvånande är att varken de arkitekter som författat planen eller den kommunala planavdelningens arkitekter företräder och försvarar god svensk stadsbyggnad, skriver företrädarna för Måsen.
De menar att höjden och utformningen av husen är ett hot mot integriteten i de hus som ligger närmast.
De boende anser att de nya punkthusen, som uppskattas bli 22 meter höga, kommer att uppfattas som torn bredvid omkringliggande bebyggelse som är tre till sex våningar.

Trafiken och tillgången på parkeringsplatser lyfts också i överklagandena.
– Parkeringssituationen på Mås- och Örnvägen är redan ansträngd. I sitt svar ger kommunen uttryck för att antalet bilar ska hållas nere genom ett underskott av parkeringsplatser, ett resonemang som känns verklighetsfrånvänt, skriver en boende.
Representanter för bostadsrättsföreningen Vinkelhakens styrelse föreslår att högsta höjd på punkthusen blir sex våningar och att en gavel terrasseras så att det inte blir en kompakt vägg mot förskolan på Grisselvägen 9-11.

Vinkelhakens företrädare är rädda för att de nya husen kommer att skugga befintlig bebyggelse.
– Planbeskrivningens presentation av skuggstudie sträcker sig bara till klockan 16, då de flesta boende är på sina arbetsplatser. Enligt vår egen beställda studie, som sträcker sig till 20, framgår att det blir en betydande försämring för boende på Grisselvägen 9-11 när de återvänder från arbetet, skriver de boende.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×