Mellan Riksbyggens fyravåningshus och det gamla Magasinet vill Höörs kommun anlägga ett torg. Där kan det tillkomma lokaler i markplan för att öka den sociala kontakten och få till liv och rörelse i området. Illustration: Fojab Arkitekter

Vill bygga på höjden i nytt område

höör Tre olika kvarter med nivåskillnader på bostadshusen. Det är vad Höörs kommun har tänkt sig när detaljplanen för Västra stationsområdet börjar ta form. På tisdag kväll är allmänheten välkommen att tycka till om projektet.

En hel del har hänt sedan Höörs kommun i november 2009 köpte markområdet vid Bangårdsgatan där byggvaruhuset Byggland tidigare höll till.

Samtliga byggnader förutom det gamla Magasinet och silon är rivna eller borttagna från området. Nu handlar istället diskussionen om vad som ska byggas.

Det korta svaret är 135 lägenheter i den första etappen på ett 1,6 hektar stort område som går mellan Tjurasjö och Magasinet.
– Det antalet känns rimligt utifrån skisserna som vi har i dag. Min gissning är att det kan bli någon lägenhet färre, säger kommunens planarkitekt Yvonne Hagström som tillsammans med tjänstemannakollegan Jesper Sundbärg håller i tisdagens samrådsmöte klockan 18 på Kulturhuset Anders.
Tanken som illustrationen ovan visar är att det ska byggas tre olika kvarter med bostäder i den första etappen.
– I det första kvarteret närmast Tjurasjö är tanken att det ska byggas fem våningar. I mittenkvarteret tillåter vi sju våningar enligt kommunstyrelsens begäran eftersom man vill ha en stadsliknande miljö. I husen närmast Magasinet får man bygga i fyra våningar, säger Yvonne Hagström.
Under en längre tid har ett antal byggherrar funnits med i dialogen och fått komma med önskemål. Ett samverkansavtal avseende husen närmast Magasinet finns redan mellan kommunen och kooperativa Riksbyggen.

Byggaren och fastighetsförvaltaren från Hörby, Pelle Skerup är intresserad av kvarteret närmast Tjurasjö medan ett annat byggföretag vill bygga kvarteret i mitten.
– Sen kan det här ändras. Skulle exempelvis Skerup hoppa av finns det andra intressenter som kan tänka sig att bygga även hans område. Det finns också några intressenter i reserv som vi har fört lösa diskussioner med, säger Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef inom Höörs kommun.
– Det har varit en fördel att ha med byggherrarna tidigt i processen. Då minskar risken för att vi ställer krav som byggherrarna inte kan leva upp till, fortsätter han.
Med bostäder så nära järnvägen finns en bullerproblematik med i bilden.
– Hus med balkonger ut mot Bangårdsgatan måste också erbjuda någon form av uteplats på baksidan där det finns en väsentligt lägre bullernivå. Alla lägenheter ska också vara genomgående för att kunna erbjuda en sida utan buller, säger Yvonne Hagström.

Parkeringsplatser tillåts inte i bostadskvarterens gårdar utan får troligen anläggas under jord. På grund av det stationsnära läget släpper kommunen något på parkeringskraven. 68 platser på 135 lägenheter anses räcka.
Grönområdet Ravinen som ansluter till området ska vara kvar och ses över. Bakom Magasinet finns befintliga parhus och radhus. Enligt Yvonne Hagström påverkas inte dessa hus av sämre ljusinsläpp.
– Det är framförallt de höga träden i Ravinen som skuggar deras hus. De nya husen kommer inte att påverka.
Fram till den 13 februari har allmänhet och myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.
Politikerna är angelägna av att processen kommer igång.
– Vi måste bygga nu. Vi kan inte vänta mer. Det här blir en bra mix av bostadsrätter, hyreslägenheter och trygghetsboende, säger Anna Palm (M) förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Dagens fråga

Brukar du äta falafel?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×