Hans-Jörgen Nilsson, överläkare i arytmi
Man lägger hjärtmonitorn på bröstet och på bara någon minut har den mätt EKG. Foto: JÖRGEN JOHANSSON
”Coalan” är liten som en tablettask, men dess innehåll har hög teknisk höjd är ett säkert mätinstrument, enligt Hans-Jörgen Nilsson, överläkare i arytmi vid kardiologen, Universitetssjukhuset i Lund.
Som första sjukhus i Sverige – och i världen – erbjuds patienterna den nya och säkra tekniken att mäta EKG i hemmet.
På baksidan av hjärtmonitorn sitter elektroderna, som mäter EKG på bröstet och de båda tummarna.

Kan mäta EKG i hemmet

LUND Hjärt- och kärlsjukdom är vår tids stora folksjukdom och den vanligaste dödsorsaken. För att kunna ge bättre vård och säkrare diagnos har Universitetssjukhuset i Lund som första universitetssjukhus i Sverige nyligen satsat på ny teknik – en lite behändig hjärtmonitor som patienten själv kan använda hemma för att mäta EKG.

När hjärtat inte följer normal rytm uppstår så kallade arytmier. Det kan vara att hjärtat slår för fort eller långsamt och upplevas som obehagligt.
Många gånger är detta ofarligt, men det är viktigt att utreda och göra en bedömning om tillståndet behöver behandlas. Det kan vara direkt livshotande om man inte tar det på allvar.

Förmaksflimmer är en av de vanligaste hjärtrytmrubbningarna och risker för att drabbas ökar med ålder.
Universitetssjukhuset i Lund vill öka tryggheten för sina patienter. De har därför investerat i ny teknik – en liten hjärtmonitor i storlek som tablettask som med stöd av smartphone kan övervaka hjärtats funktion i hemmet och därefter kan en läkare analysera resultatet.
Den kommer initialt att användas för flimmerpatienter som kommer på återbesök.

Hjärtarytmier kan uppstå när som helst på dygnet. Därför är de viktigt att mäta EKG flera gånger och vid olika tidpunkter på dagen och under en längre period.
Den typen av kontinuerlig mätning är alltså av praktiska skäl inte möjlig att göra på en mottagning.
– Eftersom man kan låna hem den här och den är smidig att använda får patienten möjlighet att mäta EKG i hemmet och under en längre period, säger Hans-Jörgen Nilsson, överläkare i arytmi vid kardiologen vid SUS i Lund, och pekar på en liten apparat som inte ser särskilt märkvärdig ut.
Han försäkrar dock att den trots sitt ganska enkla yttre är mycket tekniskt avancerad och säker i sin mätning och analys.

Funktionen är enkel. Man sätter den mot hjärtat och efter 60 sekunder har den läst av och analyserat resultatet.
Utan krångliga sladdar och påklistrade elektroder.
– Man använder sig av två olika mätpunkter – på bröstet och de båda tummarna. Det ger ett säkrare resultat, säger han.
Mätvärdena skickas till en app i mobilen där patienten kan se resultatet direkt.
Känner han eller hon sig osäker finns hjärtmottagningen tillgänglig på telefon och erbjuder kvalificerad hjälp och stöd.
– En fördel är att sköterskorna kan dela ut den till de patienter som kommer. De behöver alltså inte invänta tid hos en läkare.
Hans–Jörgen Nilsson förklarar att de initialt främst kommer att använda Coalan i samband med återbesök för de patienter där hjärtflimmer konstaterats.
– Om de fortfarande upplever problem kan de numera alltså få med sig en Coala hem direkt, avslutar han.

Dagens fråga

Såg du första avsnittet av På spåret?

Loading ... Loading ...