Så här kan Lödde kors se ut om politikerna godkänner bygglovet från Åbackens Fastighets AB. Skiss: Urban Vision
Hörnhuset och magasinet intill ska nu rivas och ersättas med likvärdiga byggnader. Foto: Stefan Persson/Arkiv

Hus i Lödde kors het potatis för politiker

Löddeköpinge På torsdag tar miljö- och byggnadsnämnden beslut om den ska ge klartecken till bygget av en trio trevåningshus i Lödde kors.
Men ännu har politikerna inte tagit ställning till om de ska godkänna bygglovsansökan.

– Vi i kvintetten har möte på måndag, säger Thomas Lövskog (M), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.
Turerna kring vad som ska hända i Lödde kors har varit många och långa. Så sent som i slutet av förra året presenterade fastighetsägaren Åbackens Fastighets AB ett förslag som politikerna nobbade. Det har modifierats lite i den nya bygglovsansökan.

– Då var det för mycket överyta. Byggnaderna på Landskronavägen var dragna längre bort från korset. De hamnade på gatu- och parkmark och mycket prickmark, säger Thomas Lövskog.
Prickmark är mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Enligt Thomas Lövskog finns det utrymme för mindre avvikelser, särskilt om detaljplanen är gammal. Enbart de pennstreck som användes när planerna ritades kan utgöras av motsvarande mark som är en meter i bredd.
– Viss prickmark går under husen, säger han.

Fastighetsägaren vill bygga 26 lägenheter i tre olika hus, ett på hörnan och ett på vardera sidan om hörnhuset. Sex av dem ska bli LSS-boenden. Lägenheterna blir på mellan 50 och 100 kvadratmeter.
Men ännu har alltså nämnden inte sagt sitt. Även Socialdemokraterna väntar till nästa vecka innan ledamöterna tar beslut.
– Vi träffas på måndag, säger Jan Svensson (S), andre vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.
Ärendet är så delikat att inte tjänstemännen lämnat endast ett, som annars brukligt är, utan två förslag till beslut åt politikerna. De föreslår både att bygglovet ska avslås och beviljas, och hänvisar i bägge fallen till plan- och bygglagen (PBL).

Skälet till att tjänstemännen inte vill ta ställning är att bygglovet fortfarande avviker påtagligt från gällande detaljplan. Därför lämnar de över till politikerna att besluta.
– Det är större sannolikhet att det fungerar som mindre avvikelse enligt PBL nu, säger Thomas Lövskog, om planerna efter att de modifierats till de politikerna nu ska fatta beslut om.
Även om han inte fått besked om hur övriga politiker i kvintetten ställer sig, säger han sig ha sitt eget ställningstagande klart.
– Jag kan tycka att det är okej, säger han.

Rivningen av hörnhuset och det gamla magasinet intill har inte varit okontroversiellt. Röster har höjts för att bevara byggnaderna, men de har ansetts vara i allt för dåligt skick. Hösten 2016 fick ägarna rivningstillstånd.

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×