Pia-Lena Ohlsson, en av de gode männen i Hörby kommun, är starkt kritisk till förslaget att slå ihop överförmyndarverksamheterna i Hörby och Höör. Foto: Jonas Karlsson
Om kommunerna gör allvar av planerna på att slå ihop överförmyndarna kommer verksamheten att utgå från Höör. Överförmyndarkontoret i kommunhuset i Hörby kommer i så fall bara att ha öppet för tidsbokade besök.

God man vill stoppa förslag

HÖRBY Förslaget att slå ihop överförmyndarverksamheterna i Hörby och Höör kritiseras av Pia-Lena Ohlsson, som är god man för sina föräldrar.
– Jag förstår inte varför Hörby kommun ska förstöra allt som är bra, säger hon.

Pia-Lena Ohlsson har i dagarna skickat in en skrivelse till kommunchefen Johan Eriksson där hon kritiserar den tänkta sammanslagningen av överförmyndarna i Hörby och Höör.
– Jag hoppas att det skapar reaktioner och att förslaget stoppas. Låt oss få ha kvar överförmyndaren i Hörby, säger Pia-Lena Ohlsson.

Hon är god man för sina föräldrar – 86 och 87 år – och hjälper dem att betala räkningar och sköta hushållsekonomin nu när de på grund av sjukdom och ålder inte klarar av att sköta pappersarbetet på egen hand längre och har fått plats på äldreboenden.
– Det var den bästa lösningen. Jag hjälper dem med ekonomin, betalar räkningar, handlar det som behövs och sköter kontakterna med läkare och kommunen.
Allt arbete som utförs av en god man ska bokföras noggrant, och en gång om året ska en årsredovisning lämnas in till överförmyndaren.
Att ha ett överförmyndarkontor på hemorten är guld värt, enligt Pia-Lena Ohlsson.

Det innebär att det är lätt att få kontakt med överförmyndaren och handläggarna som jobbar där och att det är smidigt och enkelt att hämta och lämna in blanketter och få råd och tips av handläggarna, förklarar hon.
Förslaget att stänga överförmyndarkontoret i Hörby, och slå ihop verksamheten med Höör och ha ett kontor där i stället, tycker Pia-Lena Ohlsson är riktigt dåligt.
Att det kommer att finnas möjlighet till tidsbokade besök i Hörby även i fortsättningen väger inte upp de negativa konsekvenserna, anser hon.
– Vi har en mycket bra fungerade överförmyndare i Hörby med Lars-Göran Ritmer. Vi som är gode män och förvaltare vill inte byta till en överförmyndarnämnd. Det är många fördelar att ha kontoret kvar i Hörby. Det är mycket enklare att lämna årsredovisningen i kommunhuset än att behöva ”flå” till Höör och lämna in det.

– Jag vill inte ligga och köra till Höör för att träffa överförmyndaren. Den tiden kostar för våra klienter och likaså körningen till Höör. Det blir mycket dyrare för våra klienter när de ska ha något utfört av sina gode män, skriver Pia-Lena Ohlsson i brevet till kommunledningen i Hörby.
Pia-Lena Ohlsson tror att det är Höör som driver på för att få igenom ändringen, men hon har svårt att förstå varför Hörby väljer att haka på.
– Vad jag har hört från gode män i Höör fungerar det inte alls lika bra i Höör som i Hörby. Och sen har ju Höörs kommun mycket sämre ekonomi också.
– Nej, låt det vara som det är. Låt överförmyndaren få vara kvar i Hörby kommun, säger Pia-Lena Ohlsson.

Höör har redan sagt ja till förslaget att slå ihop överförmyndarverksamheten och bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Hörby och Höör.
Kommunfullmäktige i Hörby ska fatta beslut om sammanläggningen på sitt februarimöte. Man återremitterade ärendet förra gången det var uppe strax före jul.

Jonas Karlsson

Dagens fråga

Längtar du till nya (och sista) säsongen av Game of Thrones?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×