Skola och utbildning är ett nav för hela samhällets framgång, anser Lärarstiftelsens ordförande Eva-Lis Sirén.
En så kallad monitör, en elev som hjälpte läraren med undervisningen.
Folkskolans lärare var ofta engagerade i att ta fram bättre undervisningsmaterial.
En bildtext

Historisk exposé med skolpolitiska förtecken

Malmö Från katekesundervisning via folkskolan till dagens moderna pedagogik. Utställningen En sagolik skola - Folkskolan 175 år ger en historisk inblick i skolans värld och utveckling.
2017 fyllde den svenska folkskolan 175 år. Det firar Lärarstiftelsen med en turnerande utställning. Nu har turen kommit till Malmö Museer som visar utställningen 27 januari till 22 april 2018.

– Skolan angår alla. Många kommer att känna igen sig i hur det ser ut i Malmö i dag, men äldre känner också igen sig. ”Där var min gymnastikpåse, så såg min lärobok ut.”, säger Eva-Lis Sirén, ordförande på Lärarstiftelsen.

Som en röd tråd löper folkskolan som början på en demokratisk reform. All barn, oavsett samhällsklass, skulle ha en grundläggande utbildning. Folkskollärarna drev aktivt på utvecklingen, sporrade av debattören Ellen Key, som menade att kvaliteten på läroböckerna måste höjas.
Under parollen ”endast det bästa är gott nog åt barnen” skapades fantasifulla barnböcker skrivna av framstående författare som Selma Lagerlöf och illustrationer av konstnärer som Carl Larsson och Jenny Nyström.

– Jag hoppas att besökaren tar med sig betydelsen av utbildning, hög kvalité i svensk skola. Likvärdigheten, demokratin som bär genom hela utställningen, säger Eva-Lis Sirén.
Trots den demokratiska ansatsen, ledde inte folkskolan till högre studier. Det var få som tog sig vidare till läroverken för att ta studenten. på 1950- och 60-talet fasades folkskolan ut och ersattes av grundskolan.
Under 1970- och 1980-talet satsades det på speciallärare, kuratorer och psykologer. Svenska elever låg ofta i topp i internationella mätningar. Särskilt utmärkande var likvärdigheten, att skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever var liten.

Berättelsen om 90-talet fram till i dag är berättelsen om privatiseringar och fria skolval. I linje med New Public management blev föräldrar och elever kunder, och rektorsområden blev resultatområden. Samtidigt som skolresultaten dalar och Sverige halkar efter till under snittet i internationella mätningar.

Många av frågorna känner vi igen i debatten i dag. Hur politisk är den här utställningen?
– Den är historisk. Utmaningarna som vi har i svensk folkskolas barndom är i grunden samma som vi har i dag. Skola och utbildning är ett nav för ett helt samhälles framgång – på så vis är den politisk. Och ändå är den opolitisk för det handlar om värden som är av betydelse för alla.

För den som är mindre intresserad av politiken bakom reformerna, kan konsten vara nog så tilltalande. Vackra gamla skolplanscher och undervisningsmaterial blandas med Jenny Nyströms tomteillustrationer. Och upphovsmakarna ser naturligtvis gärna att vi tar med oss några lärdomar på vägen.
– Så som vi betraktar skolan, så betraktar vi också värdet av våra barn och det behöver man lära av det här, säger Eva-Lis Sirén.

Dagens fråga

Brukar du lyssna på Melodikrysset?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev