Skurup har Skånes i genomsnitt längst elavbrott enligt Energimarknadsinspektionen nya rapport.Foto: Oscar Hjelmstedt
Grafik: Siren

Skurup har Skånes längsta strömavbrott

Skurup Energimarknadsinspektionen (EI) har granskat leveranssäkerheten i Sveriges elnät. Enligt deras siffror är ett genomsnittligt avbrott fyra timmar långt i Skurup.

Nyhetsbyrån Siren har sammanställt data som utgår från EI:s årliga rapport om elavbrott i landet, vilket de började mäta år 2003.
Rapporten baseras på elnätsföretagens uppgifter från 2016. Nytt för årets rapport är att statistiken kan utläsas per kommun.
Medelavbrottstiden per kund var 76 minuter, vilket är en stor skillnad om man jämför med Skurups kommun, där den genomsnittliga tiden för ett elavbrott är 3,82 timmar, vilket är 229 minuter – 153 minuter längre än genomsnittet.
Efter Skurup kommer Tomelilla (178 minuter) och Svalöv (167 minuter). Kortast elavbrott har Båstad med knappt åtta minuter.

Värst är det i Norrland, där medelavbrottstiden är 26 timmar per kund i Överkalix.
– Precis som tidigare ser vi dock att elnät på landsbygden i genomsnitt har sämre leveranssäkerhet än elnät i tätorter. Kunder på landsbygden drabbas därför av många fler elavbrott än tätortskunder, säger Carl Johan Wallnerström på EI.

– Eftersom elavbrott ofta orsakas av väder blir elnätet mer sårbart om det är längre ledningsnämnd per kund i genomsnitt. Det är även dyrare att bygga alternativa matningsvägar för strömmen på landsbygden, vilket gör att felen måste repareras innan strömmen kan komma tillbaka, säger Carl Johan Wallnerström.

EI har nu genomfört en tillsynsinsats där de kontaktar elnätsföretag med kunder som drabbades av avbrott längre än 24 timmar och/eller fler än elva avbrott under 2016.
– Vi begär att de ska redovisa orsaker för avbrotten, vidta åtgärder och ta fram en tidsplan. Om vi inte är nöjda med deras svar så måste de återkomma med nya uppgifter, säger Mihai Seratelius, analytiker på EI.

Dagens fråga

Tror du Sverige får en ny regering före årsskiftet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×