Foto: Svedala kommun

Från Skabersjö i väster till Sturup

SVEDALA Nio platser från Skabersjö i väster till Sturup i öster har tillräckligt med mark för att den nya kriminalvårdsanstalten ska kunna byggas just där.

Alternativen beskrivs närmare i lokaliseringsstudien och är följande:

Skabersjö: strax norr om Skabersjövägen och öster om Ebbarpsvägen.

Yddinge cirkulationsplats: väster om rondellen där väg 108 möter Norra Sturupsvägen.

Yddinge norr: väster om väg 108 mellan Hyby och Holmeja.

Hyby: söder om Hyby öster om väg 108.

Holmeja: söder om Norra Sturupsvägen, öster om Holmeja.

Sturup sydöst: mellan Södra Sturupsvägen och Håkanstorpsvägen.

Fjällfotasjön: mellan E 65 och Fjällfotasjön.

Sturup mellan: väster om Södra Sturupsvägen och söder om Norra Sturupsvägen.

Sturup norr: norr om Norra Sturupsvägen och väster om Rävstadsvägen (nedlagd golfbana).

Från början fanns det 19 alternativ. Tio togs bort eftersom de ansågs mindre lämpliga av olika skäl, bland annat på grund av tänkbara utbyggnadsområden, fornlämningar, risk för övervämningar med mera.
Svedala väster, Svedala söder, Elinedal, Bara, Eksholmsvägen, Norrskog, Svedala öster, Sturup sydväst och Börringe stationsby var de alternativ som plockades bort.

Dagens fråga

Brukar du jobba på helgerna?

Loading ... Loading ...