Förskola i N Rörum får tillagningskök

höör Det blir en merkostnad som sparas in på mindre transporter. Nu har kommunstyrelsen beslutat att den planerade förskolan i Norra Rörum får ett tillagningskök och inte bara lokaler för mottagning.

Ärendet med en ny förskola i Norra Rörum går sakta men säkert framåt. Kommunstyrelsen tog i dagarna beslutet att förskolan, som ska byggas på platsen där den tidigare skolan i dag står, kommer att byggas med ett tillagningsköket.

Både barn- och utbildningsnämnden och Höörs kommuns måltidschef Eva Kullenberg har tryckt på om en sådan lösning.
Kommunens fastighetsbolag Höörs Fastighets AB (HFAB) har presenterat en lösning med ett tillagningskök. Den tilltänkta årshyran höjs då med 125 000 kronor.
Kommunstyrelsen säger ja till kostnadsökningen med motiveringen att den täcks av en besparing. Det handlar om att den dagliga körningen med matportioner mellan Tjörnarp och Norra Rörum helt kommer att upphöra.
– Ett tillagningskök har varit ett starkt önskemål från verksamheten och det här innebär stora kvalitetsvinster, säger Fredrik Hanell (MP), andre vice ordförande i kommunstyrelsen.
– Ekonomiskt går det ihop sig eftersom hyresökningen betalas av besparingen, säger kommunalrådet Stefan Lissmark (S).

Medkommunalrådet Anna Palm (M) välkomnar också satsningen.
– Köken som kommunen har i dag tillagar för många portioner för sin kapacitet. Därför behövs ett nytt tillagningskök, säger hon.
HFAB:s utredning visar att köket på skolan i Tjörnarp skulle ha svårt att klara av en ökning.
”I det långsiktiga perspektivet skulle köket i Tjörnarp enligt uppgift behöva en kapacitet på cirka 250 portioner vilket enligt bedömning inte går att tillgodose på ett enkelt vis i befintligt kök och utrymme”, skriver projektledaren Johan Andersson i ett yttrande.
Kommunens mark- och fastighetsstrateg Lars Frostemark säger att kommunen har fått en preliminär hyra som han anser vara rimlig.
– Hösten 2019 är tanken att den nya förskolan ska stå färdig. Så vi hoppas att bygget är igång senast i höst.

I november fick HFAB rivningslov för att riva den befintliga skolbyggnaden.
– Innan vi kan påbörja rivning måste vi handla in ett värmesystem som klarar värmeförsörjningen. Rivningen är heller inte upphandlad, säger Johan Andersson till SkD.
Norra Rörums förskola ska byggas i tre avdelningar med plats för 50 barn. Kommunstyrelsens besked till HFAB är att förskolan maximalt får kosta 25 miljoner att bygga.

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×