Överförmyndaren Lars-Göran Ritmer – som sköter verksamheten på överförmyndarkontoret i Hörby tillsammans med två handläggare – är förbryllad över att ingen i kommunledningen har frågat honom vad han tycker om sammanslagningen. – Jag trodde vi skulle ha en dialog, men vi har inte fått yttra oss, säger han.Foto: Jonas Karlsson

– De svaga i samhället är de stora förlorarna

HÖRBY Planerna på att slå ihop överförmyndarna i Hörby och Höör ifrågasätts starkt av Hörbys överförmyndare Lars-Göran Ritmer.
– Varför ska vi gå med i ett samarbete som blir sämre för kommuninvånarna i Hörby? undrar han.

Höör har redan sagt ja till samarbetet, medan politikerna i Hörby tvekar. Ärendet skickades på återremiss av fullmäktige strax före jul, och kommer upp igen i februari.
Om sammanslagningen blir av kommer det nuvarande systemet med en överförmyndare i varje kommun att skrotas. I stället utses en gemensam överförmyndarnämnd med representanter från båda kommunerna och med anställd personal.
Överförmyndaren ska ha sitt kontor i Höör. Kontoret i Hörby, som idag finns i kommunhuset och har öppet fem dagar i veckan, kommer bara att bemannas vid behov – till exempel för bokade möten. I övrigt kommer det att hållas stängt.

Lars-Göran Ritmer, 64 år, tog över som överförmyndare i Hörby för knappt ett år sedan. Tidigare arbetade han som polis, bland annat vid ekobrottsmyndigheten i Skåne.
Han ser inga fördelar med att slå samman överförmyndarverksamheterna i Hörby och Höör.
– Närheten till dem som behöver vår hjälp och den personliga kontakten går förlorad om kontoret flyttas till Höör.
– Servicen till medborgarna blir sämre, och det blir svårare för gode män och förvaltare att komma i kontakt med överförmyndaren, säger Lars-Göran Ritmer.

Från kommunledningen pratas det om att det nya systemet blir mindre sårbart och att handläggningen blir effektivare. Men det håller Lars-Göran Ritmer inte alls med om.
– Handläggningen blir inte snabbare och bättre för bara för att man har en nämnd. Jag har även fått till mig att det blir dyrare med en överförmyndarnämnd, och då förstår jag det här ännu mindre.
Han är frågande till slutsatserna som dras om att det behövs en gemensam nämnd eftersom det är svårt att rekrytera nya överförmyndare.
– Det argumentet håller ju inte. Under mina 27 år som politiker har jag aldrig varit med om att det har varit några problem att rekrytera överförmyndare.

Att det blivit så akut att lösa frågan om överförmyndaren tror Lars-Göran Ritmer beror på att juristen som sköter uppdraget i Höörs kommun är på väg att trappa ner. Det är därför som besluten forceras fram, menar han.
Det hade varit bättre att behålla den nuvarande organisationen med en överförmyndare i varje kommun, tycker Ritmer.

– Vi har en bra och ansedd överförmyndarverksamhet i Hörby. Om det här går igenom kommer Hörby att vara med och betala till överförmyndarverksamheten i Höör.

Höör är vinnaren på det här och Hörby förloraren, menar du?
– Det är Höör som har gjort utredningen. De har gjort det utifrån sitt perspektiv, och har inte tagit med mycket om Hörby.
– De verkliga förlorarna är de svaga i samhället – de som behöver oss. Kommunen värnar inte om de svaga genom att stänga kontoret i Hörby, minska tillgängligheten och göra det svårare att få kontakt med handläggarna.
Överförmyndaren i Hörby har inte ens fått yttra sig till kommunerna om sammanslagningen, vilket Lars-Göran Ritmer tycker är en stor brist.

– Jag har framfört mina synpunkter i ett mejl, men har inte fått något gehör alls från kommunledningen. Jag trodde det skulle bli en dialog om det här. Men vi har inte fått yttra oss, och har inte haft ett enda besök av kommunpolitikerna om detta.

Har inte kommunalrådet Susanne Meijer (S) varit och pratat med er om vad som ska hända och frågat vad ni tycker? Ni har ju kontor i kommunhuset båda två?
– Nej, hon har inte varit här. Hon kanske tycker att hon kan verksamheten, och att hon inte behöver komma ner, funderar Lars–Göran Ritmer.

Han betonar att han inte uttalar sig i egen sak. Att han är med i Moderaterna har inte heller någon betydelse i sammanhanget, förklarar han.
– Det finns ingen partipolitik i det här. Jag har ingen vinning i detta. Jag uttalar mig utifrån vad som är bäst för Hörby kommun och för invånarna i kommunen.
– Om jag hade tyckt att en nämnd vore det bästa hade jag sagt det, säger Lars-Göran Ritmer.

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×