Foto: TT

”Politiken kan inte friskriva sig från ansvar”

HÖRBY
Turerna kring köpet av mögelhuset på Torggatan 3 fortsätter.
Eva Lindholm, gruppledare för Moderaterna, tycker att det är bra att det görs en utredning om affären, men hon gillar inte att tjänstemännen får skulden för debaclet.
Ytterst vilar ansvaret på politiken, poängterar hon.

I gårdagens tidning kommenterade Susanne Meijer (S), kommunstyrelsens ordförande, beslutet i kommunstyrelsen att det ska göras en internutredning om mögelhusaffären Hon sågade handläggningen inför köpet och sade bland annat:

– Våra tjänstemän vill göra det bästa. De är proffs och lägger fram underlag till oss som behövs inför besluten.
– Här finns det brister. Det har blivit fel på vägen. Vi är inte ute efter att svartmåla någon, eller att plocka fram specifika individer, men tjänstemännen måste följa politikernas beslut.

Moderaternas Eva Lindholm, som initierade ärendet om att granska affären, välkomnar kommunstyrelsens beslut att det ska göras en utredning.
Men hon tycker inte att det är rätt att lägga hela ansvaret på tjänstemännen.
– Det är bra att kommunen går till botten med vad som har hänt. Nu får utredningen visa vem som har gjort vad. Men oavsett vilket så kan politiken inte friskriva sig från ansvar. Det är politiken som fattar besluten, säger Eva Lindholm.

De tjänsteskrivelser som hade tagits fram och presenterade för kommunstyrelsens arbetsutskott förra våren, när beslutet om att köpa huset på Torggatan 3 fattades, hade brister, enligt Eva Lindholm. Beslutet borde därför aldrig ha fattats, anser hon.

– Varningsklockorna borde ha ringt hos politikerna. Tjänstemännens uppgift är att förse oss med relevanta beslutsunderlag. Men oavsett det har man ett ansvar som politiker att sätta sig in i frågorna. Man kan inte uteslutande förlita sig på underlaget från tjänstemännen.

– Politiken borde åtminstone ha återremitterat ärendet. Men i stället yrkade majoriteten bifall till beslutet att köpa fastigheten. Jag är frågande till om kommunstyrelsens ordförande egentligen inser sin egen roll och sitt ansvar i det här.

Var det ett panikköp i dina ögon?
– Det har uppenbarligen gått för fort, säger Eva Lindholm.

När affären godkändes i KS AU den 31 mars i fjol röstade Susanne Meijer (S), Magnus Lennartson (C) och Birger Larsson (L) ja till förslaget att köpa huset.
Eva Lindholm (M) och Stefan Borg (SD) yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet.

Dagens fråga

Tror du Sverige får en ny regering före årsskiftet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×