Ny dagverksamhet för LSS-gruppen

MALMÖ Allt fler Malmöbor behöver hjälp inom LSS-verksamheten. Nu planerar funktionsstödsnämnden att bygga en ny dagverksamhet, i dagarna öppnar en ny gruppbostad och i år satsar man även på fler boendestödjare.

– Det är viktigt för brukarna att kunna bo kvar hemma och vara aktiva. Därför får 150 fler brukare boendestöd i år och vi bygger också ut dagverksamheten, säger funktionsstödsnämndens ordförande Nils Karlsson (MP).

Under de närmaste fem åren räknar nämnden med att det ska finnas 30-35 nya brukare per år som vill delta i daglig verksamhet, olika aktiviteter för funktionsnedsatta.
– Vi är enligt LSS-lagen bundna till att ordna aktiviteter för alla som önskar. Därför kommer vi att utöka antalet platser på de verksamheter som finns runt om i stan men planerar också för att bygga i hela nya lokaler inom 2-5 år, berättar Nils Karlsson.
Ett 30-tal brukare står i kö för att få daglig verksamhet. En tredjedel av dem har ett omfattande stödbehov.

Då krävs det hög bemanning, specialkompetens och anpassade lokaler. Nämnden vill nu att förvaltningen tittar närmare på utbyggnadsplanerna.
1,7 miljoner kronor extra satsar nämnden på ett utökat boendestöd. 600 Malmöbor har idag insatsen. Den innebär att en stödperson kommer hem till brukaren och försöker motivera den funktionsnedsatta att klara så mycket som möjligt av sitt dagliga liv.
– Jag är glad över att vi ger fler människor möjlighet att känna sig självständiga. Funktionsstödsnämnden prioriterar självbestämmande, delaktighet och möjlighet att delta i samhället på lika villkor, förklarar Nils Karlsson.
Genom att satsa på boendestöd istället för en plats i en servicelägenhet får nämnden mer pengar till mer boendestöd.
En plats i en servicelägenhet eller ett gruppboende kostar nämligen 600 000 kronor medan ett boendestöd kostar kommunen 60 000 kronor per år.

Trots skillnaderna måste Malmö stad ändå ordna fler gruppbostäder och servicelägenheter framåt. Vid sammanträdet på onsdagen sa politikerna även ja till att hyra lokaler i Jägersro villastad och starta en ny gruppbostad med sex lägenheter.
– Vi ställer också krav på att det byggs lägenheter som passar funktionsnedsatta i alla nya bostadsområden i Malmö.
En positivt besked för de brukare som går på daglig verksamhet kom också vid sammanträdet.
– Vi tog nämligen beslutet att höja habiliteringsersättningen för dem som jobbar i daglig verksamhet eller har en praktikplats i exempelvis Stadshuset, säger Nils Karlsson.

Tidigare låg ersättningen på 4 kronor i timmen. Oppositionen ville också höja ersättningen till 8 kronor per timme. Majoriteten valde dock att låta förvaltningen avgöra summan.
En höjning till 10 kronor i timmen medför en kostnadsökning med 3,4 miljoner kronor under förutsättning att volymerna är samma som 2017.
Enligt förvaltningschef Anneli Larsson kan dock summan bli högre eftersom allt fler söker sig till någon form av daglig aktivitet.

Dagens fråga

Brukar du äta falafel?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×