De flesta synpunkterna från kommuninvånarna 2017 gällde gator och andra fysiska miljöer. Foto: Stefan Persson/Arkiv

Många har åsikter om gator och hemvård

Kävlinge I fjor registrerades 481 synpunkter på kommunens dialogsida Åsikt Kävlinge. Nästan hälften av dem gällde kritik mot hur gator, parker och renhållningen sköts.

Det framgår av statistik som kommunen tagit fram.
Kommunens politiker har som mål att ha en utökad dialog med invånarna. En del i denna är Åsikt Kävlinge, ett slags digital klagomur dit medborgarna kan vända sig med synpunkter, felanmälningar – och beröm, vilket också förekommer.

Av de 481 synpunkter som registrerades gällde 224 gata, park och renhållning. Tvåa på listan, om än långt akterseglad, kom hemvården med 31 synpunkter och på tredje kommunens bad- och idrottsanläggningar som 21 personer haft en åsikt om.
På Åsikt Kävlinge kan medborgarna också lämna in e-förslag, som de som håller med sedan kan stötta. Vid hundra röster måste kommunens politiker ta upp dem för behandling.

Totalt lämnades 19 förslag in under 2017, varav tolv hann avslutas innan året var slut. Fem av dem fick fler än hundra röster, varav två blir verklighet. Den ena är utbyggnaden av en gång- och cykelväg mellan Hofterup-Ålstorp och Dösjebro, den andra en fritidsbank där invånare gratis kan låna sport- och fritidsutrustning.
Ytterligare två har fått fler än hundra röster, men de har ännu inte behandlats. Det ena är att köpa in en temporär simbassäng och placera i Löddeköpinge, den andra en ny lekplats i Hofterup-Ålstorp. Ingen av dem väntas gå igenom.

Dagens fråga

Brukar du äta falafel?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×