En bild över hur det kan se ut när de befintliga gårdsbyggnaderna byggts om till konferensverksamhet.
I den övre delen av bilden den befintliga Spångholmsgården. Mittemot hotell och spa i helt nya byggnader. Gården ska erbjuda både hotellrum, konferens och spa med utsikt. Skåneleden går förbi inpå knutarna.
Spångholmsgården har stiliga hörntorn. I förslaget byggs gården om till konferenslokaler.

Baraplaner väcks till liv

BARA Nu väcker Peab nytt liv i planerna för Bara söder. I projekt Spångholmsgården som är mindre än föregångaren ingår hotell, konferens och spaanläggning med 170 gästrum.

Stommen i projektet är ekonomibyggnaderna till Spångholmsgården som ska byggas om, enligt planerna. De äldsta byggnaderna är från mitten av 1800-talet och beskrivs som projektets epicentrum.
– Vi vill bevara de äldre ladugårdsbyggnaderna som är karakteristiska för området, berättar Pia Andersson som är vd för Annehem bygg och projekt AB.

Peab vill bygga om den gamla gården till konferensanläggning och här görs endast en del ändringar i exteriören.
Mittemot planeras det nya hotellet som får en utformning som påminner om PGA: s klubbhus som ligger strax intill.
Här är förhoppningen att det ska gå att riva mangårdsbyggnaden från början av 1900-talet. Bygg- och miljönämnden har tidigare sagt nej till detta.
För mer än tio år sedan presenterades storstilade planer på äventyrsbad, hotell och hundratals nya bostäder.

Till en början var den norske hotellkungen Petter Stordalen intresserad av att driva hotell här.
Nu har projektet omarbetats. Den största skillnaden jämfört med tidigare är att äventyrsbadet strukits och ersatts med en betydligt mindre spaanläggning.
Peab har nu skickat in ett samverkansavtal för Bara söder till Svedala kommun. ”Framtiden finns i Bara – en vision blir verklighet”, står det i inledningen till projektbeskrivningen.
– Länsstyrelsen sade nej till de tidigare planerna och därför har vi omarbetat dem till ett mindre projekt.
– En konsult har redan skickat ut förfrågan till ett antal operatörer som kan tänkas vara intresserade av att driva anläggningen fortsätter Pia Andersson.
I projekt Spångholmsgården ingår en hotell, konferens och spaanläggning med 170 gästrum, 1500 kvadratmeter konferensrum och spa på 1300 kvadratmeter. I närområdet planeras för 150 bostäder.
Dessutom planeras för 400 nya bostäder i tre delområden, Backahusen med 80 bostäder, skogshusen med 40 bostäder och Sjöhusen med 275 bostäder. Dessa planerna har inte ändrats jämfört med det första förslaget.

Pia Andersson konstaterar också att omfattningen av projektet är preliminär och kan komma att ändras under planeringens gång. Allt ska ske i samverkan med kommunen.
Peab hoppas nu att Svedala kommun ska ta fram ett samverkansavtal och ett planavtal.
Målet är att kunna öppna verksamheterna år 2021. Givetvis krävs först en rad planer, bygglov med mera för att projektet ska bli verklighet och även länsstyrelsens godkännande.
När länsstyrelsen nyligen yttrade sig över Svedala kommuns översiktsplan konstaterade man att bebyggelse runt Spångholmens gård riskerar att radera ut historiska strukturer i landskapet som är viktiga för förståelsen för riksintresset.

Dagens fråga

Brukar du äta falafel?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×