På bilden visas de nya kvarteren som snart ska byggas i Hyllie. FOTO: PERRY NORDENG

850 nya bostäder byggs snart i Hyllie

MALMÖ 16 fastighetsbolag planerar för 850 nya bostäder i Hyllie. På tisdagen godkände tekniska nämnden att aktörerna får reservera mark för tre olika områden i utbyggnadsstaden.

– Vi är glada över att så många som 40 intressenter som vill bygga och utveckla Malmö. Det behövs fler bostäder i alla former och behovet är stort, säger Anders Törnblad (MP).
De tre områdena som är på planeringsstadiet heter, som Skånskan tidigare har berättat om, Söder om badhuset, Solkvarteren och Söder om klipporna.
I höstas inbjöds olika bygg- och fastighetsbolaget att lämna in sina intresseanmälningar. Av 40 intressenter valdes sedan 16 ut. Det är de som nu skriver på var sin markreservation.

För kvarteren vid badhusen förväntas de 16 reservationerna leda till markanvisningsavtal redan i år medan de två övriga kommer köpe- eller tomträttsavtal upprättas för att möjliggöra byggstarter redan i höst 2019.
– Vi har uppnått målet med en bredd av bostadsbyggare. Av de 16 utvalda välkomnar vi 9 helt nya aktörer till Hyllie.
– Markavtalen kommer att binda samman Hyllie med resten av Malmö och ge en mångfald av boendeformer, säger Håkan Thulin, exploateringschef på fastighetskontoret i Malmö stad.

Varje planområde har haft sina egna förutsättningar och krav. För söder om badhuset har man lagt vikt vid social hållbarhet med bland annat bostäder i olika upplåtelseformer. I övriga två kvarter framhålls också den miljömässiga hållbarheten.
– Gensvaret ger en bra bild av hur byggaktörerna tänker och vad de vill göra. Den speglar stadens ambition att arbeta för hållbar utveckling ur alla perspektiv och med en större medvetenhet om den sociala dimensionen. Det är tydligt att vi bygger ett helt Malmö tillsammans, menar Andreas Schönström (S), tekniska nämndens ordförande.
Det enda oppositionen hade synpunkter på vid tekniska nämnden var att Pildammsvägen minskas i en av planerna för det östra området.
– Vi tycker att det är viktigt att Pildammsvägen har fortsatt fyra filer hela vägen ut till Ikea. Därför återkommer när området tas upp till prövning igen, säger Håkan Fäldt (M).
Totalt beräknas försäljningen av den aktuella marken för de tre kvarteren i Hyllie leda till att Malmö stad får en summa av cirka 400 miljoner kronor till övrig verksamhet.

Dagens fråga

Tror du Sverige får en ny regering före årsskiftet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×